Разпространение

Изпрати статията по email

Ciela Net

 web6НОВА версия на Ciela Net

 

Платформа за  онлайн достъп на правно-информационни системи Сиела

 Ciela Net

 

 

 

Уеб-базирана версия за ползване

на продуктите на Сиела в интернет

Вход за потребители     
 

 

Предназначена за клиенти на Сиела, които желаят да достъпват продуктите директно в интернет, от страницата на Сиела

Ползването на информационните продукти в интернет се осигурява от онлайн платформата Ciela Net. Вход в интернет базата данни на Сиела става чрез въвеждане на активни име и парола, които потребителят е посочил при абонамента.

  

web6

НОВА версия на Ciela Net

Пусната вече при потребителите, новата версия съчетава функционалните възможности на десктоп-версията  с потреблението директно в интернет.

 

web6 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Техническите изисквания за ползване на новата версия на Ciela Net  изискват по-нови версии на използвания интернет браузер:

За да работите с продуктите през Ciela Net  е необходимо да има инсталиран стандартен браузер:

 • Internet Explorer   – версия над 9.0 включително
 • Chrome    – версия над 33 включително
 • Mozilla Firefox   – версия над 27 включително
 • Opera      – версия над 20 включително

 

web6 НОВИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

Новата версия предлага нови допълнителни функционални възможности, които могат да заменят напълно като възможности версията с десктоп инсталация:

 

 • ТЪРСЕНЕ – Глобално , в списък, в резултат от търсене, по абревиатура , Локално търсене, Разширено търсене,
 • Подреждане на резултати от търсене
 • Търсене в “Инфо регистри”
 • Свързани лица
 • ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН СПИСЪК
 • ФИЛТРИРАНЕ НА ПРАКТИКА
 • ПРОЗОРЕЦ ЗА ПРЕГЛЕД НА ДОКУМЕНТ
 • РАБОТА С ДОКУМЕНТ  - история, стари редакции, стари редакции на член/параграф, сравнение на редакции, стари състояния в Инфо регистри, структура на документа в Инфо регистри, РАЗТВАРЯНЕ и скриване, дървовидна структура, копиране на текст, експорт на документ
 • РАБОТА С БЛАНКОВ ДОКУМЕНТ  
 • ПРЕПРАТКИ
 • Препратки към конкретна правна норма
 • Препратки към/от отделен документ
 • Препратки към Търговски регистър
 • МАРКЕТ ЕКСПОРТ – функция в Сиела Инфо. Прехвърляне в Excel на определени данни от досиетата на стопанските субекти.
 • Търсене в Регистър Булстат или Търговския регистър(ТР)
 • БЛИЗКИ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ
 • ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТРУКТУРИ
 • ПОТРЕБИТЕЛСКИ БЕЛЕЖКИ
 • ВРЕМЕВИ ПАРАМЕТРИ – календар на сроковете, актове влизащи / излизащи в сила, изменени актове, следене за промени в документи, подсещане за промяна

 

 

ВСИЧКИ ПРОДУКТИ могат да се ползват през  уеб-платформата за достъп web6 Ciela Net.

 

АБОНАМЕНТ
Ползването на правно-информационни системи Сиела става с абонамент, който осигурява вид достъп, сопред предпочитанията на потребителите, с продължителност една година, през който период всeкидневно се актуализират данните в продуктите. 

Текстовете се актуализират веднага след излизането на поредния брой на Държавен вестник. 
Документите се обработват и селектират от специалисти и са организирани в леснодостъпни тематични структури.

 

Пълните текстове на цялото действащо и отменено българско законодателство: Конституцията, кодекси, закони, правилници, постановления, наредби, тарифи и други; пълната съдебна практика; актове на Президентството, различните ведомства и държавни учреждения; актове на правото на Европейския съюз; неофициален раздел на Държавен вестник; справочник със съдържанието на Държавен вестник; английско-български юридически речник; статии по различни правни теми и библиография на издаваната правна литература.