Разпространение

Изпрати статията по email

Ciela WebServer

Изтегли последната версия

Ciela WebServer е приложение, което осигурява директна връзка на вашия компютър със сървъра на Сиела, откъдето можете да ползвате продуктите, за които имате абонамент. 

Предназначено за клиенти, ползващи правно-информационни системи Сиела без да инсталират продуктите на личния си компютър и желаещи де се възползват от пълните функционалности на десктоп версията.

 

Ciela WebServer

Приложение за отдалечен достъп през интернет до сървъра на Сиела.

Осигурява връзка на вашия компютър със сървъра на Сиела.

Работете с най-пълната и адекватна към момента информация.

 

Ciela WebServer е приложение за осъщестяване на връзка със сървъра на Сиела, чрез която се достъпват инсталираните там и актуални правно-информационни системи. Приложението разширява възможностите, като прави практически възможно ползването на нормативна информация да става отвякъде с наличен интернет и улеснява потребителите при достъпването до продуктите.

 

И З Б Е Р И   Н А Й - Д О Б Р О Т О !

Стоп на закъснелите и неполучени пратки!
Работете с актуална информация
без да извършвате актуализация
от диск или през интернет.

 

Към клиентите на Сиела с десктоп интсталация - препоръчваме ви да преминете към WebServer-варианта за ползване на нашите продукти. 

 

Ciela WebServer ви дава

 

Директен и бърз достъп до винаги актуална нормативна информация, с обновяване веднага след публикуването на поредния брой на Държавен вестник.

 

Директен достъп до правно-информационни системи Сиела от вашия личен компютър в офиса или дома с помощта на клиент-сървър решение.

 

Всички предимства на десктоп-приложението, едновременно с тези на уеб-базираната версия. Работете бръзо и точно, като ползвате всички разработени функционалности на десктоп-версията

 

Минимален ресурс Ползването на правноинформационни системи Сиела, чрез Ciela WebServer заема минимален ресурс на Вашия компютър. Вие ползвате правно-информационни системи Сиела, качени на нашия сървър. Необходимо е единствено налична интернет-връзка и минимална клиентска инталация.

 

Винаги актуална информация, поддържана от нашите специалисти. За да сме достоен партньор на най-добрите, актуализираме базата си данни заедно с Държавен вестник - за да спазваме закона. В действителност сме по-бързи!


Чрез директната връзка Ciela WebServer работите с най-пълната и адекватна към моментаинформация. Експертите на Сиела вече са обработили получения Държавен вестник и са публикували новата информация.