Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 147 от 15.XII

УКАЗ № 418 ОТ 07.12.1998 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР КИРИЛ ЙОРДАНОВ МАЗНЕВ ОТ КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА

 

УКАЗ № 418 ОТ 07.12.1998 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР КИРИЛ ЙОРДАНОВ МАЗНЕВ ОТ КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА

Обн. ДВ. бр.147 от 15 Декември 1998г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4, чл. 128б, ал. 1, т. 2 и ал. 2 и чл. 130, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам генерал-майор Кирил Йорданов Мазнев от кадрова военна служба.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 7 декември 1998 г.