Майкрософт

Изпрати статията по email

Управление на софтуерни активи

 

Анализ и управление на софтуерни активи

 

Software Asset Management – SAM

 

Оптимизирай инвестициите за Майкрософт софтуер със SAM

 

Какво е SAM?

Software Asset Management (SAM) е набор от процеси, предназначени да ви помогнат да контролирате разходите, намалите риска и оптимизирате вашите инвестиции за софтуер на Microsoft.

SAM позволява на организациите, за които технологията Microsoft е неразделна част от управлението на бизнеса си, да подобрят ефективността си, като опростят управлението и администрацията на софтуерните си активи.

 

Защо е важно да анализирате и управлявате софтуерните активи?

Компаниите, които не са провели SAM са изправени пред следните проблеми:

• Непредвидени разходи, ако софтуерът не е лицензиран точно.

• Излагане на опасности, свързани със сигурността и правното несъответсвие, причинени от неправилното или фалшиво лицензиране.

• Трудности при сливания и придобивания

• Неспазване на законодателството и правилата на корпоративното управление

Един SAM може да увеличи ефективността на целия бизнес в организацията чрез подобряване на производителността, видимостта, и рентабилността.

           
 

Намалява риска

Подобряване на видимостта за използваните лицензи, използвате само това, от което се нуждае вашия бизнес, намалява риска от наказателни производства, свързани с неправилно използване на софтуера

 
 

Намялява цената

Определя неизползвания софтуер, идентифицират се неразрешените софтуерни инсталации, премахва излишните разходи, позволява планиране на бъдещи инвестиционни нужди.

 
 

Намялява сложността

Централизираният контрол и политики осигуряват точна предвидимост, определяне на истинските нужди и опростява управлението. нужди и опростява управлението. нужди.

 

 

 

Не позволявайте на софтуера да задържа развитието

ИТ системите и оборудването са критични компоненти в управлението на съвременен бизнес, но в процеса на внедряване, управление и поддръжка могат да отнемат много време и да станат затруднение. Анализа и управлението на софтуерните активи може да облекчи това предизвикателство. 

Когато провеждаме SAM, ние очертаваме областите, където може да се направи спестяване и къде производителността може да се подобри, чрез използване на правилната технология. Така ние можем да помогнем чрез повишаване на ефективността на работа, а с това и конкурентоспособността на вашата организация.  

 

Защо да изберете Сиела?

Ние сме партньор на Майкрософт със Сребърна компетенция в областта на SAM. Имаме опита и знанията, за да проведем успешен анализ и оптимизация на вашите софтуерни активи.