Майкрософт

Изпрати статията по email

Цели

Поради наличието на разширени възможности за придобиване и използване на софтуерни продукти на Майкрософт, Сиела Норма АД навлиза в етап на разгръщане на услуги по доставка и поддръжка на лицензи софтуери и изграждане на решения, свързани с тях.

 

Това включва както лицензи за използване на софтуер в собствена, вече изградена инфраструктура, така и хибридно или облачно активиране, според желанието и нуждите на конкретния клиент.

 

Нашите цели са свързани с обогатяване на познанията на клиентите ни за възможностите, които им предоставят новите технологии, изготвяне на отговарящи на нуждите им проекти, качественото внедряване и поддръжката им през жизнения им цикъл.