Новини

Изпрати статията по email

Сиела Норма АД успешно приключи проект: „Оптимизиране на енергийната ефективност в печатна база Сиела“.

Сиела Норма АД успешно приключи проект: „Оптимизиране на енергийната ефективност в печатна база Сиела“.

04 декември 2014

 

„Сиела Норма“ АД успешно приключи проект: „ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕЧАТНА БАЗА СИЕЛА“. Чрез въвеждане на новото оборудване компанията постигна целта си към непрекъснато развитие на продуктовото си портфолио с високо качество и на по-добра цена, като следва тенденциите при развитието на пазара на издателския бизнес, който се променя значително последните години, вследствие на масовото навлизане на нови технологии чрез използване на нови енергоспестяващи производствени технологии. Тази цел се допълва от изпълнението на настоящия проект, който допринесе за диверсификация на продукцията чрез въвеждане на нови енергоспестяващи производствени технологии, както и мерки за усъвършенстване на процесите в предприятието, за подобряване на качеството и намаляване на себестойността на произвежданата продукция. Поради по-добрите параметри на предлаганите издания (по-високо качество, по-ниска себестойност, многократно оптимизирано време за производство на малотиражни поръчки), в резултат на проекта, дружеството очаква да запази настоящите си клиенти и допълнително да разшири пазарните си позиции в национален и международен план.Сиела е партьор в няколко инициативи със „зелена“ насоченост. Цел на компанията е да произвежда продукция при максимално спазване на екологични методи и похвати и така да утвърди имиджа си на компания, ползваща природосъобразно производство. Възможностите за реализиране на производство на цветни книжни блокове с маркери за обрязване с формат А5 и в режим на работа 4-up (разполагане на четири страници върху един лист хартия), както и с формати малко над А4  в режим на работа 2-up (разполагане на две страници върху един лист хартия) биха позволили да се реализира икономия на хартия и многократно увеличаване на производителността, като се ползва оптимизиран суровинен ресурс.

Разгледайте описание на проекта тук >>

 

Обратно