Новини

Изпрати статията по email

Абонирайте се за Сиела Евросчетоводител и получете подарък

Абонирайте се за Сиела Евросчетоводител и получете подарък

19 юни 2017

 

Специално промоционално предложение от "Сиела Норма" АД - Абонирайте се за "Сиела Евросчетоводител" за срок от една година до 30.06.2017 г. и първите 50 от вас ще получат ваучер на стойност 10 лв. за книжарници "Сиела"!


АКЦЕНТИ ОТ СВЕТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО

Единният европейски пазар е отворен за България, но можете ли да се възползвате от него достатъчно ефективно? Познавате ли данъчните системи на страните, с които имате или планирате делови отношения? А може би живеете и работите в друга европейска държава, в която се налага да плащате данъци, но не сте запознати с данъчната им система? Отговор на вашите нужди дава продуктът Сиела ЕвроСчетоводител, който има нова структура, чийто фокус са данъчните системи на всичките 28 страни. В нея ще намерите нормативни актове в областта на данъчното и осигурителното право на национален език или английски, кратки характеристики на съответните системи на български и много друга полезна информация. Налага Ви се да подадете данъчна декларация в Естония – използвайте бланките, налични в програмата. Освен страните-членки, в отделна структура може да се намерят и актове на съседни държави, с които България традиционно има силни икономически връзки.

Международния характер на продуктовото съдържание се допълва и от актовете за сближаване на МСФО и US GAAP.

Още от Сиела ЕвроСчетоводител – Европейски счетоводни норми:
•    Актове на европейското право;
•    Решения по преюдициални запитвания в сферата на данъчното облагане;
•    Коментари и резюмета, издавани от Съвета за международни счетоводни стандарти;
•    МСФО на английски език;
•    Статут на МСФО в ЕС;
•    Коментари и резюмета по практическото прилагане на МСФО в български условия;
•    Европроцедури посветени на данъчното право, трудовото и осигурително право, като на фокус е приложението на регламентите по прилагане на правилата за координация на системите за социална сигурност. Отделните директиви за равно третиране, недискриминация на работното място, безопасни условия на труд, както и основната директива относно общата система на ДДС;
•    Статии от експерти по избягване на двойното данъчно облагане;
•    Анализи;
•    Богата справочна и статистическа информация;
•    Новини.

Препоръчваме Ви като най-добро решение пакет Сиела Счетоводство + Сиела ЕвроСчетоводител.
   Забележка: Цена на Сиела ЕвроСчетоводител: 160 лв. без ДДС.
   Цена на Сиела Счетоводство: 255 лв. без ДДС.
   Цена на Сиела Счетоводство + Сиела ЕвроСчетоводител: 415 лв. без ДДС.
   Цените са за годишен абонамент – 12 месеца, независимо от датата на сключване на абонамента.

Абонирайте се по телефона:
02 90 300 00

Абонирайте се по електронната поща:
ciela@ciela.com

Намерете дистрибутор

Абонирайте се онлайн


 

Обратно