Новини

Изпрати статията по email

"Сиела Евро" с нови функционалности и терминологичен речник EuroVoc

20 септември 2017

 

Развитието изисква промяна и нововъведения. Поради това "Сиела Норма" предлага изключителен пакет от нови функционалности в един от най-прогресивните си продукти – "Сиела Евро"!

Към съдържанието на "Сиела Евро" ще бъде добавен необходимият за по-прецизен превод терминологичен речник EuroVoc – многоезичен тезаурус на ЕС, който предоставя категоризация на правните актове по термините, съдържащи се в тях.

EuroVoc е ключов инструмент, използван от всички европейски институции с оглед уеднаквяване на терминологията. Заедно с активния речник на легалните дефиниции, той ще допринесе за ефективно преодоляване на езиковата бариера при работа с нормативните документи.

Новост в продукта са и анотациите на по-важните актове на ЕС, които дават представа за същността им, както и двуезичната библиография описваща предмета, историята на акта, неговият издател и т.н.

Благодарение на иновациите в "Сиела Евро" потребителите ще могат да добият цялостна представа за системата от актове, издавани от европейските институции.

И тъй като развитието изисква актуалност и спазване на многобройни срокове, Сиела Евро добавя няколко функционалности:

  • Поддържане на библиографска справка за всички документи в базата, както на български, така и на английски език;
  • Поддържане на легални дефиниции и срокове;
  • Поддръжка в базата на EuroVoc, многоезичен тезаурус на Европейския съюз;
  • Поддръжка на функционалност Препратки от/към документ/член от други Актове или съдебна практика;
  • Поддръжка на функционалност Актове, влизащи/излизащи от сила;
  • Поддръжка на консолидирани версии на документи;
  • Връзка с документи от/към българско право;
  • Филтриране на практика на съда на ЕС.


Успехи се постигат и с правилния партньор!

Със "Сиела Евро" правото е на ваша страна!

 

 

> Виж повече        > Поръчай онлайн

 

 

 

Обратно