Новини

Изпрати статията по email

Бъдете експерти със Сиела Здравеопазване и получете новото специализирано издание

Бъдете експерти със Сиела Здравеопазване и получете новото специализирано издание "Контролът в здравеопазването"

26 март 2018

 

Стремежът към професионализъм поражда постоянната необходимост от експертна и навременна информация. С наближаването на Международния ден на здравето - 7 април, „Сиела Норма“ АД Ви предоставя възможността, заедно с абонамента за правно-информационния софтуер Сиела Здравеопазване, да получите от нас най-новото специализирано издание „Контролът в здравеопазването“ на Антония Илиева.

 

Кампанията стартира на 26 март 2018 г. и ще продължи до 30 април 2018 г. включително. Цената за 12-месечен достъп до продукта е 190 лв. без ДДС при сключен договор за абонамент през този период.

 

 

„Сиела Норма“ АД е компания, утвърдила се през годините като лидер на пазара на правен и специализиран софтуер. Модулът Здравеопазване е единственият по рода си правно-информационен и професионален софтуер консултант, източник на актуална и удобно систематизирана справочна инфомация, съдържащ нормативнире изисквания, регулиращи общестените отношения в сферата на здравеопазването между държавни органи, медицински специалисти, лечебни заведения, пациенти и други лица. Сиела Здравеопазване е и електронна библиотека, и трибуна за изява на медицински лица и други експерти, заети в отрасъл здравеопазване. Той е платформа за обмяна на опит и добри практики между медицински специалисти, юристи и експерти. Всеки, който е клиент на продукта има право да публикува в него.

 

 

Съдържание:

• Всички необходими национални, европейски и международни нормативни актове;
• Важни методични указания, становища, заповеди, писма и разяснения на министерства и ведомства;
• Указания на международни институции и организации;
• Тренингови изисквания на Европейски съюз на медицинските специалисти;
• Коментари и процедури по актуалното законодателство от известни експерти;
• Статии по казуси от международното здравеопазване – изясняващи въпроси като международна акредитация на здравни заведения съгласно наложените най-високи стандарти по отношение на качеството и безопасността на пациентите; конкурентно право при фармацевтичните продукти; фалшификация на фармацевтични продукти. Актуални коментари относно износа на лекарства и паралелната търговия на лекарствени продукти и др.;
• Американска съдебна практика на Върховен съд на САЩ и практика на щатските съдилища – подбрани са хиляди значими съдебни решения;
• Нормативни актове и подбрана съдебна практика на Германия;
• Изчислителни модули, бланки и формуляри;
• Речници;
• Актуални списъци и регистри;
• Информация за значими международни медицински конгреси и конференции;
• Статистика в здравеопазването;
• Богата справочна информация.

 

 

Софтуерът е подходящ за широк кръг от потребители. Необходим наръчник за всички медицински лица, както и за всички имащи отношение към здравеопазването - експерти, юристи и заети в сферата лица, здравни заведения, администрации, фирми от частния сектор в бранша, студенти, преподаватели, както и за всеки, който се нуждае от качествена и навременна експертна информация на тема здравеопазване.

 

Заедно с уникалния специализиран и правен  софтуер консултант, усъвършенстван от експертите на „Сиела Норма“ АД, предлагаме най-новото  издание в сферата на здравеопазването, „Контролът в здравеопазването“ на Антония Илиева. Авторът е доказан експерт, асистент по дисциплините Административно право и административен процес и Медицинско право в ПУ „Паисий Хилендарски“.

 

 

Книгата представя детайлен правен анализ на системите за вътрешен и външен контрол, на които подлежат медицинските дейности. Това я прави необходимо четиво, както за юристи и медицински специалисти, така и за всички практикуващи в сферата на здравеопазването. Разгледан е общият правен режим на обществените поръчки в сектора. Потърсени са отговорите на въпросите: Защо въпреки непрестанното финансиране и множеството контролни органи, недоволството и на пациентите, и на медицинските специалисти се увеличава? Какъв е успешният механизъм за преструктуриране, оптимизация и повишаване на доверието?

 

 

В изданието ще намерите и исторически преглед на дейностите по управление на отрасъла, регламентация на пациентски права и видове юридическа отговорност, които могат да се търсят от медицински лица, както и актуална съдебна практика. Изданието акцентира на системите за вътрешен и външен контрол в здравеопазването, като са разгледани не само отговорните институции и длъжностни лица, които следва да упражняват контрол, но и задължените по закон медицински лица и органи, които са обект на този контрол. Обърнато е внимание на отговорността, която би могла да се търси от заетите в сферата и способите за осъществяването ѝ.

 

 

Условия на кампанията:

  • В периода 26 март - 30 април 2018 г. със заплащането на годишен абонамент за Сиела Здравеопазване на цена от 190 лв. без ДДС, получавате книгата „Контролът в здравеопазването“ на Антония Илиева.
  • Заявка може да се направи на телефон 02 9030000, на e-mail ciela@ciela.com, през онлайн магазина e-ciela.net, и на място в централния офис на „Сиела Норма“ АД на адрес: гр. София, бул. „Владимир Вазов“ 9.
  • Достъпът до Сиела Здравеопазване ще се получава веднага след потвърдено плащане.
  • Офертата е валидна за физически и юридически лица.
  •  „Сиела Норма“ АД си запазва правото да прекрати, промени, разшири или да преустанови за постоянно по всяко време кампанията, като обяви това публично на сайта www.ciela.net.

 

Със „Сиела Норма” правото е на ваша страна!

АБОНИРАЙТЕ СЕ СЕГА!
БЪРЗО! ЛЕСНО! УДОБНО!


За абонамент и повече информация:

Емилия Спасова
Ръководител Сиела Здравеопазване

тел. 02 9030034; 0897 623 931
e-mail: emilia.spasova@ciela.com

„Сиела Норма“ АД
1510 София, България
бул. „Владимир Вазов“ № 9
тел. 02 9030000
e-mail: ciela@ciela.com

www.ciela.net

 

Обратно