Новини

Изпрати статията по email

Сиела представя нов GDPR продукт

Сиела представя нов GDPR продукт

01 май 2018

 

 

„GDPR Справочник и защита на данните“ е следствие от новата уредба на ниво Европейски съюз, която е пряко приложима на територията на Република България. От 25 май 2018 г. влиза в сила Общият регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 27 април 2016 година).

 

 „GDPR Справочник и защита на данните“ е справочен продукт, съдържащ в удобен вид цялостната нормативна уредба касаеща Регламента. Предвид всички нови задължения, които произичат от него, екипът ни предлага в пълнота необходимата информация за подготовка и въвеждане на изискванията за защита на личните данни. 

Подгответе бизнеса си за GDPR. Абонирайте се за продукта „GDPR Справочник и защита на данните“ на цена от 270 лв. без ДДС. за 12-месечен достъп до продукта за 1 работно място.
 
Повече за продукта вижте тук.
 
В отговор на повишеното потребителско търсене и предвид нелеката тематика на новата уредба, съвместно с юристи и експерти в сферата на защита на личните данни, екипът ни разработва и втори модул с практична насоченост. Очаквайте през юли 2018 г.
  
Качество се постига с доверен партньор. Със „Сиела Норма“ правото е на Ваша страна!
 
За повече информация свържете се с нас:
 
„Сиела Норма“ АД

1510 София, България
бул. „Владимир Вазов“ № 9
тел. 02 9030000
e-mail: ciela@ciela.com

 

 

 

Обратно