Новини

Изпрати статията по email

Европа насърчава свързаността с интернет в общините #WiFi4EU

Европа насърчава свързаността с интернет в общините #WiFi4EU

17 май 2018

 

На 15 май 2018 г. в Официален вестник на Европейския съюз е публикувана Покана за подаване на кандидатури за инициативата WiFi4EU (насърчаване на свързаността с интернет в местните общности) в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа.

 

Целта на поканата е оглед на отпускането на безвъзмездни средства за проекти в съответствие с приоритетите и целите, определени в изменената през 2017 г. работна програма в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа.

Инициативата WiFi4EU е схема за подпомагане на предоставянето на достъп до висококачествен интернет на местни жители и посетители в центровете на местния обществен живот.

Общият индикативен бюджет, който е на разположение за избраните в рамките на настоящата покана кандидатури, е 17 745 000 EUR, а стойността на всеки ваучер е 15 000 евро във вид на еднократна сума.

Ваучерът по WiFi4EU може да се използва за финансиране на едно от следните действия:

- Създаване на нова обществена WiFi мрежа

- Модернизиране на съществуваща обществена WiFi мрежа

- Разширяване на съществуваща обществена WiFi мрежа

Кандидатури могат да бъдат подавани само от община или сдружение на общини от името на неговите членове, установени в страна от ЕС, Исландия или Норвегия.

 

Кандидатурите се подават на портала WiFi4EU: https://www.wifi4eu.eu/ в срок до 15 юни 2018 г. 

Документацията във връзка с поканата е достъпна на уебсайта на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA): https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu

 

За повече информация, следете най-актуалното по темата в продукта Сиела Евро - https://bit.ly/2IPqgM0 

 

 

 

Обратно