Новини

Изпрати статията по email

Кои са предвидените промени в Закона за защита на личните данни, коментира адв. Цветослав Митев

Кои са предвидените промени в Закона за защита на личните данни, коментира адв. Цветослав Митев

02 юли 2018

 

 

Кои са предвидените промени в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни?

 

Вижте повече в коментара на адв. Цветослав Митев, публикуван в продукта Сиела GDPR Справочник.

 

 
Във връзка с поставения за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, авторът разглежда основните предвидени с акта промени. Статията акцентира върху възможността за акредитация на сертифициращи органи, „новите“ публични регистри, които КЗЛД ще трябва да води, и актуализирания ред за упражняване на правата на субектите на данни. Разгледани са обстоятелствата, при които следва да се извърши оценка на въздействието върху защитата на данните, както и случаите, при които задължително следва да се направи консултация с Комисията. 
 
* Адв. д-р Цветослав Митев, вписан в САК и в Холандската адвокатска колегия в Брюксел (NOAB), е хон. ас. в ЮФ на УНСС по дисциплината Право на ЕС. Експерт по ИТ право, защита на данните, конкуренция, търговско и корпоративно право.
 
Повече за продукта вижте на този адрес.
 
 
За повече информация свържете се с нас:
 
„Сиела Норма“ АД

1510 София, България
бул. „Владимир Вазов“ № 9
тел. 02/9030000
ciela@ciela.com

www.ciela.net

 

 

Обратно