Новини

Изпрати статията по email

Влизат в сила измененията в Директива 94/62/ЕО на ЕС относно опаковките и отпадъците от опаковки

Влизат в сила измененията в Директива 94/62/ЕО на ЕС относно опаковките и отпадъците от опаковки

03 юли 2018

 

   

 

Какви са измененията в Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно опаковките и отпадъците от опаковки?

 

Какви са задълженията на държавите-членки, както и възможните мерки, които трябва да предприемат в съответствие с необходимите стандарти за качество, без риск за хигиената на храните или безопасността на потребителите?

 

 

На 04.07.2018 г. влизат в сила измененията в Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно опаковките и отпадъците от опаковки. Измененията са публикувани в Директива (ЕС) 2018/852 от 30 май 2018 г.

 

Директива 94/62/ЕО се отнася за всички опаковки, предлагани на пазара в Общността, и всички отпадъци от опаковки, независимо дали са използвани или са образувани на ниво промишленост, търговия, офис, магазин, услуги, домакинство или нещо друго, независимо от материала.

 

Съгласно Директивата „опаковка“ означават всички продукти, направени от материал от всякакво естество, използвани, за да се поставят в тях, съхраняват, пренасят, доставят и представят стоки, от сурови материали до обработени стоки, от производителя до ползвателя или потребителя. Опаковки по смисъла на Директивата са и артикули, които не се връщат и се използват за същите цели.

 

Изменената разпоредба на чл. 5 от Директива 94/62/ЕО задължава държавите-членки да предприемат мерки за насърчаване на увеличаването на дела на опаковките за многократна употреба, пуснати на пазара, и на системите за повторна употреба на опаковките по безопасен за околната среда начин и в съответствие с Договора, без да се излагат на риск хигиената на храните или безопасността на потребителите.

 

Част от тези мерки могат да бъдат:

 

а) използването на схеми за връщане на депозит;

 

б) определянето на качествени или количествени цели;

 

в) използването на икономически стимули;

 

г) установяване на минимален процент за опаковките за многократна употреба, пускани на пазара всяка година, за всеки поток от опаковки и т.н.

 

Предвидено е задължение не по-късно от 31 декември 2025 г. минимум 65 % от теглото на всички отпадъци от опаковки да бъдат рециклирани.

 

Държавите-членки се задължават да предприемат и мерки за насърчаване на висококачествено рециклиране на отпадъците от опаковки и изпълнение на необходимите стандарти за качество за съответните рециклиращи сектори.

 

Срокът за транспонирането на измененията в националното законодателство е 05.07.2020 г.

 


Повече информация относно Директивата ще откриете в правно-информационната система Сиела Евро.

 

Обратно