Новини

Изпрати статията по email

По нова методология за функционални анализи ще работи

По нова методология за функционални анализи ще работи "Сиела Норма" по проект на Министерски съвет

01 август 2018

 

Как функционира изпълнителната власт и как се разпределят функциите между институциите?

 

Новият проект на Министерски съвет е следствие именно от нуждата от ясна методология и единни правила за функционални анализи по хоризонтални и секторни политики. Проектът е финансиран по ОП „Добро управление“ на обща стойност малко над 1,1 млн. лева.“.

 

Изпълнител на проекта е обединение, част от което е „Сиела Норма“ АД, съвместно с консултантската компания по проектно и управленско консултиране „Ню Ай“. Срокът за реализация е края на януари 2019 г.“. 

 

 

 

Фокусът на работа е по-широк поглед върху разпределянето на функциите и отговорностите между институциите, чрез надграждане съществуващата от 2008 г. методология за функционални анализи. Целта е оптимизиране на дейността и вътрешната структура в съответствие с въведения през 2012 г. „Административен борд“, който налага ограничението числеността на персонала на администрациите да не може да увеличава нивата си към 30 май 2012 г.

 

От 2008 г. досега са изготвени 421 функционални анализа за подобрение структурата на различни администрации, по методология, която се налага да бъде осъвременена, тъй като резултатите не са ориентирани към отчитане на ефективност при изпълнение на дейността, както и на ефикасност при изразходване на средствата.

 

След изработване на методологията ще бъдат изготвени 5 функционални анализа на секторни политики, като секторите ще бъдат избрани от кабинета спрямо определените приоритети. Предвидени са кръгли маси по отделните политики, след това нанасяне на корекции по методологията, за да може до края на 2019 г. да бъде одобрена от Съвета за административна реформа и да бъде на разположение на всички административни органи.

 

 

 

 

Обратно