Новини

Изпрати статията по email

Сиела Дневник - новата алтернатива на хартиените дневници

Сиела Дневник - новата алтернатива на хартиените дневници

07 февруари 2019

 

Бъдете едни от първите, които ще преминат изцяло към воденето на електронен дневник. Една част от училищата вече ни се довериха.

С настъпването на втория учебен срок, ви представяме най-новия си продукт – Сиела Дневник, разработен от специалисти на „Сиела Норма“ АД и експерти в сферата на образованието.
Сиела Дневник е модерна уеб базирана платформа, предназначена за директори, учители, родители и административен персонал в училищата. Електронният дневник е създаден, за да улеснява бързото и безпроблемно управляване на учебния процес.
Според Наредба 8 на МОН от 2016 г. изискването училищата да преминат изцяло към електронен дневник, е реквизитите в електронните му раздели да са съвместими с НЕИСПУО (Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование).Удобства за преподавателите

 

Преподавателите могат с лекота да попълват и променят всичко отнасящо се до представянето на учениците и до учебния процес: оценки, отсъствия, забележки, похвали, среден успех и др.
Всичко това ще се случва в основния модул Е-Дневник.
За непрекъсната връзка с родителите, е именно модулът Комуникация – имейл известяване до родителите относно всякакви настъпили събития свързани с тяхното дете.
В модула Справки лесно могат да бъдат извършвани различни видове справки, сред които са задължителните към НЕИСПУО, ритмичност на оценяване по учители, среден успех по ученици и по класове и много др.


Спестява време


Сиела Дневник намалява значително времето и усилията необходими на преподавателите свързано с ежедневната им административна работа и концентрира вниманието им върху качественото развитие на учениците.


Удобства за родителите


С днешния динамичен начин на живот, за родителите е истинско предизвикателство да успеят да бъдат едновременно информирани за случващото се с детето им по време на престоя му в училище, но и да успеят да участват в процеса. Контролът на развитието на детето е труден, когато ежедневно го заливаме с въпроси, за да получим желаната информация.
Сиела Дневник предоставя непрекъснат достъп на родителите до актуалната информация в електронния бележник на тяхното дете. Освен оценки, отсъствия, забележки и похвали, родителите получават информация за всички задължителни събития – родителски срещи, класни и контролни работи и др. посредством събитията в Сиела Дневник, както и чрез имейл известяване от преподавателите и ръководството на училището.
Чрез модула Комуникация, родителите ще могат и да общуват помежду си, да обменят опит и идеи за решаване на проблеми, да имат директна връзка с учителите, за да могат своевременно да взимат важните решения в отглеждането и възпитанието на своите деца.Електронният дневник е не просто своеобразна положителна промяна в административно отношение, но е стъпка към повече уважение към преподавателската професия и по-качествена образователна система.

 

Повече за продукта: dnevnik.ciela.net


За информация и заявки, свържете се с нас:


"Сиела Норма" АД
бул. "Владимир Вазов" 9
1510 София
Телефон: 02/ 903 00 00
e-mail: dnevnik@ciela.com
dnevnik.ciela.net

 

Обратно