Новини

Изпрати статията по email

Юридически поглед към Процеса на Васил Дякон Левски

Юридически поглед към Процеса на Васил Дякон Левски

31 януари 2020

 

Въз основа на какви закони Османската империя съди Васил Левски - "Юридически поглед към Процеса на Васил Дякон Левски" от доц. д-р Маргарита Златарева.

Бившият конституционен съдия и преподавател търси отговор на въпроса "Какъв от правна гледна точка е един от най-болезнените за България процеси".

Процесът на Васил Левски, започнал срещу Димитър Общи и другите участници в ограбването на турската хазна в Арабаконашкия проход, остава през годините територия с разнопосочни послания.

Какъв е статутът на Специалната нарочна комисия, която е провела Процеса, с какъв акт е завършил той и какво е съдържанието и тежестта на този акт - въпроси, на които в различните епохи се отговаря нееднозначно, дори спекулативно.

В своя труд "Юридически поглед към Процеса на Васил Дякон Левски" бившият конституционен съдия и преподавател в Нов български университет доц. Маргарита Златарева си поставя нелеката задача да открие отговорите на редицата въпроси, свързани с края на пътя на човека, на който столетието постави ореол.

Разглеждайки закони и устави на Османската държава, действащи към 1872-1873 г., протоколите от разпитите на Васил Левски и другите заловени поборници, заключителните протоколи-присъди ("мазбати") от Процеса, както и множеството писма и телеграми, изпращани от европейски дипломати и османски управници по повода, изданието успява да разгледа спорния вече десетилетия процес в контекста на императивните правила на османския наказателен закон и редица особености на недоразвитото все още наказателно съдопроизводство.

"Юридически поглед към Процеса на Васил Дякон Левски" дава един различен научен поглед към една от най-дискутираните теми, по които изтъкнати наши историци, юристи и политици все още не могат да обединят позиции.

За какво е бил осъден на смърт Дякона? Съобразена ли е  жестоката присъда, останала увековечена в редица легенди и народни песни със законите на Османската държава?

По тези и още много други въпроси, свързани с Процеса, имал широк международен отзвук, ще дискутират историкът проф. Пламен Павлов, пеналистът проф. Веселин Вучков, писателят и главен редактор на издателство "Сиела" Захари Карабашлиев и самата авторка.

Дискусията ще се състои на 12 февруари от 18:30 ч. в Национална библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", а модератор на събитието ще бъде журналистът и водещ на предаването "История.бг" Георги Ангелов.

Заповядайте, входът е свободен!

Маргарита Златарева е родена в гр. Карлово, където завършва гимназия "Васил Левски". Учи право в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", специализира банково право в "Joint Wienna Institute", Австрия и конституционно правораздаване в гр. Карлсруе, Германия. Доктор по право.

Професионалният ѝ живот е свързан с правоприлагането на гражданско и търговско право като съдия във всички съдебни инстанции - районен съд, окръжен съд (в гр. Пловдив) и Върховен касационен съд. Девет години е страж на Конституцията като съдия в Конституционния съд на Република България, след което влиза в академичните среди като преподавател по граждански процес.

Автор е на "Юридически лица с нестопанска цел" (с две издания), монографията "Процесът за отмяна на решенията на общото събрание на корпоративни общности" и учебника "Международен граждански процес". Участва в авторски колектив на "Граждански процесуален кодекс - приложен коментар", автор е на сборници и на десетки научни статии в областта на дружественото, нестопанското право и гражданския процес.

 

Обратно