Новини

Изпрати статията по email

Остават по-голяма част от ограниченията за открити съдебни заседания и след 13 май

Остават по-голяма част от ограниченията за открити съдебни заседания и след 13 май

14 май 2020

 

От днес трябваше да се възобнови работата на съдебната система след обявяване края на извънредното положение, но според приетите от Висшия съдебен съвет Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия ще продължат да се отсрочват съдебни дела, ако няма възможност за ограничаване на потенциална зараза.

Мерките за работа на съдилищата след края на извънредното положение са съобразени с получените писмени становища от всички съдилища в страната, както и с препоръките на главния държавен здравен инспектор.

Насрочените съдебни заседания в зала не трябва да съвпадат по време, за да се ограничи достъпът на хора в сградите. Остава изискването за използване на предпазни средства и дезинфекция в съдебните сгради, както и за еднопосочно движение в коридорите. Няма да бъдат допускани хора с изявени симптоми. Запазва се обслужването на гражданите и страни на едно гише. В деловодствата, адвокатските стаи и други помещения ще се допуска влизането на един или двама души, с възможност за предварително уговорено време за запознаване с дела или получаване на справки.

Забранява се достъпът на публика в залите, включително на стажанти и журналисти, според решението на ВСС, а при възможност протоколите от съдебните заседания ще бъдат публично обявявани.

Съдийската колегия предвижда организиране на медийна кампания за насърчаване ползването на електронните услуги и електронното правосъдие, предоставяни от съдилищата, и друга за популяризиране на начина на поетапно нормализиране на работата на съдилищата.

Отсрочени са откритите съдебни заседания в Софийски градски съд, насрочени за 14.05.2020 г. и 15.05.2020 г., , с изключение на заседанията в производствата, посочени в Приложение към чл. 3, т. 1 от ЗМДВИП.

В периода от 14.05.2020 г. до 22.05.2020 г. няма да се провеждат открити съдебни заседания в Софийски районен съд, а насрочените ще бъдат отсрочени съобразно графика на всеки съдебен състав, с изключение на някои наказателни дела.

По-голяма част от съдилищата не са обявили нови условия и мерки за провеждане на откритите заседания след края на извънредното положение.

Постановените от всички съдилища и други юрисдикции в Република България актове, обособени в структури и с лесен достъп до тях, са на разположение на потребителите на продукт "Сиела Практика".

 

Обратно