Новини

Изпрати статията по email

"Сиела Норма" АД, "Давид Холдинг" АД и експерти от МС поддържат платформата "ИСУН 2020"

18 май 2020

 

Малки и микропредприятия, регистрирали минимум 20% спад на оборота през април 2020 г. спрямо април 2019 г., могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ онлайн на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). След преструктуриране на схеми от оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" бяха заделени 173 милиона лева, с които да се отпускат грантове от 3 000 до 10 000 лева.

Екип програмисти от Обединение "ДА-СИ" ДЗЗД, в което си партнират "Сиела Норма" АД и "Давид Холдинг" АД, със съдействието на експерти от отдел "Информационни системи" в дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет, поддържа ИСУН 2020 като разработва нови функционалности и поддържа в работно състояние Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз в България. Благодарение на професионализма и опита на всички ангажирани с поддръжката на платформата, тя издържа на свръхнатоварването в първия ден от началото на кампанията, когато онлайн активността на кандидатите за получаване на безвъзмездната помощ беше изключително висока и бяха подадени над 15 000 проектни предложения.

"Приемът на заявления продължава. Ще държим схемата отворена, докато има средства”, обяви вицепремиерът Томислав Дончев при старта на процедурата в края на миналата седмица. Въпреки огромния интерес, системата ИСУН е издържала на натоварването в първия ден, а пикът на подаване на заявления е бил между 12:00 и 14:00 часа, когато бяха подадени близо 6000 проекта.

Безвъзмездната помощ е одобрена от Европейската комисия съгласно Временната рамка за държавната помощ, приета от Комисията на 19 март 2020 г. и изменена на 3 април 2020 г. и 8 май 2020 г. Мерките са съфинансирани в голяма степен от Европейския фонд за регионално развитие (75 милиона евро) за ликвидност на микропредприятията и малките предприятия, включително и на самостоятелно заетите лица, за подпомагане на тяхната дейност по време на пандемията и след това. Схемата изключва бизнес, свързан със селското стопанство, рибарството, аквакултурите и горското стопанство.

 

 

ИСУН 2020

 

Обратно