Новини

Изпрати статията по email

Новите оперативни програми за 2021-2027 г. в

Новите оперативни програми за 2021-2027 г. в "Сиела Строител"

03 юли 2020

 

Европейската комисия е одобрила изменение на Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС), което включва актуализация на финансовия ресурс. Близо 70 млн. лева от ОПОС се пренасочват към Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" в подкрепа на икономиката в условията на пандемия.

Прехвърлянето на средства няма да окаже влияние върху поетите от ОПОС ангажименти за финансиране изграждането на ВиК инфраструктура и върху изпълнението на сключените договори с ВиК оператори и общини в сектор "Води".

В "Сиела Строител" може да откриете основните данни за новите оперативни програми за Програмен период 2021-2027 г.:

 

  • Оперативна програма за развитие на регионите
  • Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ
  • Оперативна програма за развитие на човешките ресурси
  • Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане
  • Оперативна програма за наука и образование
  • Оперативна програма за иновации и конкурентоспособност
  • Оперативна програма за транспортна свързаност
  • Оперативна програма за околна среда

 

 

"Сиела Строител" е тематичен продукт на правно-информационни системи "Сиела", който се развива в помощ на бизнеса повече от 20 години. Днес софтуерът поддържа най-богатата база данни от актове, свързани със строителство, проектиране и устройство на територията. Продуктът се обновява с всяко изменение на актовете на държавните ведомства, обнародвани в "Държавен вестник", всички документи са свързани помежду си чрез хипервръзки, а търсачката е изключително прецизна и точна.

Може да поръчате, платите и активирате продукта и чрез електронния ни магазин.

 

Обратно