Новини

Изпрати статията по email

Препоръките на Европейската комисия, свързани с пандемията, екологията и икономическите мерки - с удължен срок

Препоръките на Европейската комисия, свързани с пандемията, екологията и икономическите мерки - с удължен срок

08 юли 2020

 

Официалният вестник на Европейския съюз публикува днес Съобщение на Комисията относно удължаването на срока на действие на изменението на предписанията за държавните помощи, свързано с икономическата криза, причинена от COVID-19.

В края на 2020 г. предстои да изтече срокът на действие на правилата за държавна помощ, приети като част от инициативата за модернизиране на държавната помощ от 2012 г. Сред тях са насоки за регионалната помощ, за държавните помощи за насърчаване на инвестициите в рисково финансиране, за опазване на околната среда и за енергетика, за държавна помощ за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение  и др.

Комисията приканва държавите членки да я уведомят до 1 септември 2020 г. за намеренията си да удължат валидността на своите национални карти за регионална помощ. След получено одобрение държавите членки ще могат да  удължат срока на действие на съществуващите схеми за финансова подкрепа до 31.12.2021 г.

Експертите на ЕК отчитат, че рязкото намаляване на цените на електроенергията, дължащо се на COVID-19, би могло да доведе до намаляване на интензивността на потреблението на електроенергията от страна на бизнеса. Заради този факт е възможно голяма част от предприятията да не отговорят на условията за целеви намаления на финансовата подкрепа за електроенергия от възобновяеми източници. Ето защо Европейската комисия ще предложи промяна на методите за изчисляване на брутната добавена стойност и интензивността на електроенергията на равнище предприятие.

Очаква се, че в следващото десетилетие установените възобновяеми енергийни източници ще станат конкурентоспособни в мрежата, което предполага, че субсидиите и освобождаването от задълженията следва да бъдат постепенно премахвани чрез прогресивно намаляване.

Всички цитирани в писмото на Европейската комисия препоръки, както и европейското законодателство в превод на български език,  са достъпни за потребителите на продукт "Ciela Euro". Информационната двуезична система може да поръчате, платите и активирате в няколко стъпки в електронния ни магазин.

 

Обратно