Новини

Изпрати статията по email

Започва нова европейска инициатива за саниране на сградите

Започва нова европейска инициатива за саниране на сградите

09 юли 2020

 

На 9 юли приключва публичната консултация на Европейската комисия (ЕК) по инициативата й за стимулиране обновяването на сградния фонд в ЕС, в която може да се включат и българските общини.  Това е една от водещите програми на "Европейска зелена сделка", която има за цел "поне да се удвои или дори утрои" степента на обновяване на сградите, която в момента е около 1%. В "зелената сделка" е включен дълъг списък от политически инициативи, насочени към достигане на нулеви нетни емисии в борбата с глобалното затопляне до 2050 г.

Обновяването на сградите ще доведе до намаляване на въглеродните емисии заради по-ниското потребление на електроенергия, реципрочно - и до по-ниски разходи за домакинствата.

Статистиката сочи, че 40% от потреблението на енергия в Европа е в сектор "Строителство", а дейностите в отрасъла са причинители на 36% от парниковите газове.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България има готовност да стартира следващ етап на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради с пилотен проект за обновяване на още 1951 обекти, за които са подадени документи в Българската банка за развитие в срока за кандидатстване, но за тях не е достигнало финансирането, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.

До сега в рамките на Националната програма има подписани договори за целево финансиране на 2022 сгради. Към 29.05.2020 г. поддържаните в МРРБ регистри отчитат, че са обновени и въведени в експлоатация 1876 сгради, като остават да се обновят 146 броя, намиращи се на територията на 15 общини.

В структурата на продукт "Сиела Строител" -  "Евростроител" може да се запознаете с всички Директиви и Регламенти на европейските институции в областта на строителството, еврокодове, както и строително законодателство на други държави.  

Можете да поръчате продукта от търговски представител или да го платите и активирате в няколко стъпки на електронния ни магазин.

 

Обратно