Новини

Изпрати статията по email

Решение за сътрудничество и обмен на информация между ЕЦБ и БНБ от 1 октомври

Решение за сътрудничество и обмен на информация между ЕЦБ и БНБ от 1 октомври

14 юли 2020

 

Решение (ЕС) 2020/1015 на Европейската централна банка от 24 юни 2020 година за установяване на тясно сътрудничество между Европейската централна банка (ЕЦБ) и Българската народна банка (ЕЦБ/2020/30) е публикувано в последното издание на Официалния вестник на Европейския съюз. Може да се запознаете със съдържанието му в продукт "Сиела Евро".

"От 1 октомври 2020 г. ЕЦБ ще упражнява пряк надзор върху българските кредитни институции, а Единният съвет за преструктуриране ще поеме функцията на орган за преструктуриране за тези институции и за всички трансгранични групи. Единният съвет за преструктуриране ще наблюдава също така процеса по планиране на преструктурирането на по-малките банки, така наречените по-малко значими институции", се посочва в позицията на БНБ.

Управителният съвет на ЕЦБ счита, че са изпълнени критериите за установяване на тясно сътрудничество с БНБ, посочени в член 7, параграф 2, букви а)—в) от Регламент (ЕС) № 1024/2013. Целта на това сътрудничество е  изпълнение на задачите, посочени в член 4, параграфи 1 и 2 и член 5 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, по отношение на поднадзорните лица, установени в Република България.

От 1 октомври 2020 г. представител на БНБ ще участва в Надзорния съвет и ще упражнява правото си на глас съгласно член 26 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, както и  в други комитети и подструктури, които подпомагат работата на ЕЦБ във връзка със задачите, които са ѝ възложени с Регламента на ЕС.

Настоящото решение влиза в сила в края на месец юли.

"Сиела Евро" е продукт за европейското законодателство в превод на български език. Можете да го поръчате, платите и активирате през електронния ни магазин.

 

Обратно