Новини

Изпрати статията по email

Очаквано тълкувателно решение на ВКС във връзка с производството по несъстоятелност

Очаквано тълкувателно решение на ВКС във връзка с производството по несъстоятелност

16 юли 2020

 

Тълкувателно решение № 2 от 13.07.2020 г. по Т.Д. № 2/2018 г. на Общото събрание на Търговската колегия на Върховния касационен съд е публикувано в продукт "Сиела Практика". След актуализацията утре, 17 юли, ще бъде достъпно за потребителите.

Тълкувателното дело е образувано във връзка с правни въпроси, противоречиво разрешавани от съдилищата, свързани с погасяването на непредявените в производството по несъстоятелност и неупражнените права, както и с последиците от спиране на основание чл. 632, ал. 5 от Търговския закон (ТЗ) на производството по несъстоятелност.

Общото събрание на Търговската колегия реши, че когато производството по несъстоятелност е прекратено с решение по чл. 632, ал. 4 от ТЗ без да се е развила фаза по предявяване и приемане на вземанията, непредявените в производството по несъстоятелност вземания и неупражнените права се погасяват на основание чл. 739, ал. 1 ТЗ. Това става независимо от вида и източника на вземанията на кредиторите и правноорганизационната форма на длъжника.

Според Търговската колегия на ВКС спирането на основание чл. 632, ал. 5 ТЗ на производството по несъстоятелност не е пречка за предявяване на нови искове по чл. 649, ал. 1 ТЗ и чл. 694, ал. 1 - ал. 3 ТЗ. То не е основание и за спиране на заварените искови производства по чл. 649, ал. 1 и чл. 694, ал. 1 – ал. 3 ТЗ, нито прекъсва или спира течението на едногодишния преклузивен срок по чл. 649, ал. 1 ТЗ.

Можете да се запознаете в детайли с тълкувателното решение в правно-информационна система "Сиела Практика", която съдържа постановяваните от всички съдилища и други юрисдикции в Република България актове. Ако го поръчате от електронния ни магазин и платите онлайн може да активирате продукта само за няколко минути.

 

Обратно