Новини

Изпрати статията по email

Влизат в сила промени в издаването на свидетелство за управление на МПС

Влизат в сила промени в издаването на свидетелство за управление на МПС

29 юли 2020

 

В бр. 67 на "Държавен вестник" на 28 юли 2020 г. са публикувани измененията в Наредба № І-157 от 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина.

Когато срокът на валидност на свидетелство за управление на МПС, което е декларирано като изгубено, откраднато, повредено или унищожено, изтича до 24 месеца, по желание на водача може да се подмени със свидетелство с нов срок на валидност.

Потребителите на продукт "Сиела Процедури" могат да се запознаят със съдържанието на процедурата "Издаване и подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство". Тя съдържа реда за осъществяване, срокове и дължими такси, както и образци на необходимите документи.

В правно-информационна система "Сиела Процедури" се поддържат приведени в ясен и структуриран вид законовите процедури и административни услуги.  Те съдържат информация за: компетентния орган, предоставящ процедурата или услугата, правно основание, потребители (правоимащи лица, адресати, заявители), нормативно установени изисквания, вътрешен ход (нормативни срокове, дължими такси), необходими документи.

Процедурите и административните услуги са практически насочени, съдържат кратки и ясни описания за последователността на стъпките.

"Сиела Процедури" е "продукт на седмицата" от 27 юли до 2 август. Всеки нов клиент, който изпрати мейл със запитване на електронна поща: ciela@ciela.com с код "Лято", ще получи специално предложение, както и професионална консултация.

 

Обратно