Новини

Изпрати статията по email

Удължено работно време за издаване на лични документи

Удължено работно време за издаване на лични документи

05 август 2020

 

Гражданите могат да подадат заявления за нови документи във всяко поделение на "Български документи за самоличност" в СДВР, без значение на адресната регистрация. Документите ще бъдат получени от мястото на подаване на заявленията.

Тази и други промени в процедурата, настъпили в последните месеци заради извънредното положение в страната, са детайлно описани в продукт "Сиела Процедури".

За промяна на имена в личните документи за самоличност се изисква удостоверение за раждане, удостоверение за граждански брак, съдебно удостоверение или други документи, удостоверяващи промяната на името.

За промяна на постоянен адрес се попълва удостоверение за постоянен адрес.

Ако се заявява промяна на транслитерация, имената и месторождението се изписват на кирилица и латиница чрез английска транслитерация съгласно таблица на "Български документи за самоличност".

Издадената лична карта се получава лично, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, или от лице, чиито данни са посочени от заявителя пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.

В продукт "Сиела Процедури" са описани и особените случаи по отношение на непълнолетни лица, отглеждани извън семейна среда, на български граждани, пребиваващи в чужбина, и др.

Заради извънредната обстановка срокът на валидност на документите за самоличност, който изтича до 31 октомври 2020 г., бе удължен с 6 месеца, но само за територията на Република България. По желание, нов документ за самоличност може да бъде издаден и преди изтичане на удължения 6-месечен срок, припомнят от "Български документи за самоличност".

Статистиката показва, че до март месец т. г. среднодневно в звената на "Български документи за самоличност" са приемали по 13 000 заявления. Значителен спад има в първите месеци на извънредно положение и обстановка – до 1350 заявления на ден. По тази причина в последните дни има ръст на желаещите да подновят своите лични документи, а от началото на тази седмица от СДВР обещаха по-гъвкава организация на работа, включително и удължено работно време – от 7.30 ч. до 17.30 ч.

Продуктът "Сиела Процедури" включва административни услуги и процедури, адресирани както към бизнеса и администрацията, така и към гражданите, които са клиенти на общинските и държавни служби. Той работи с препратки към нормативна база, към бланкови електронни документи, към други свързани процедури, както и към документи от справочния модул на продукта.

Можете да поръчате "Сиела Процедури" и от електронния ни магазин, а той може да бъде активиран след отразяване на направеното плащане.

 

Обратно