Новини

Изпрати статията по email

"Сиела Инфо" обобщава информацията за над 90% от бизнеса в България

01 септември 2020

 

4 683 000 отчета за последните 12 години са събрани и анализирани в продуктите "Сиела Инфо", а всяка година с обработката на новите годишни финансови отчети базата данни се увеличава. Информацията за бизнеса в България е с покритие от 93% - обхванати са 2 263 500 субекти в регистрите от общо 2 443 548.

Досиетата на юридическите лица съдържат пълна история на промените, както и икономическото дефиниране по КИД08 кодове за реален предмет на дейност, който често се различава от декларирания в отчетите. При кандидатстване за финансиране, включително за държавна помощ (например за прилагане на мярката "60/40"), тази актуализация в досиетата на субектите е особено полезна.

Чрез продуктите "Сиела Инфо" могат да бъдат проверявани собственици на бизнес и тяхното участие в различни юридически лица, както и съдружници със съответните дялове, акционери, действителни собственици на фирми.

Досиетата на акционерните дружества съдържат въведени данни за всички акционери с над един процент от общия капитал.

Въведени са пропуснатите данни по разпределение на съдружието в дружества с ограничена отговорност, коригирани са номиналите на дялове, съобразно официалните документи. Така информацията се поддържа не само актуална, но и с коригирани фактически грешки при заявленията и вписванията.

Събраната информация позволява лесна идентификация на мажоритарните акционери, на  лицата с над 50% собственост, както и на тези с над 25 процента по европейската методология за класификация на малки и средни предприятия.

Тези данни са необходими и за определяне на "свързани лица" при кандидатстване за кредитиране по европейски програми, обществени поръчки, както и за превенция на злоупотреби през свързани фирми.

Информацията в досиетата е събирана от националната система "Делфи" като първа система за регистрация, Регистър "Булстат" и Търговския регистър.  Благодарение на историческата свързаност при търсене по ЕИК или Булстат се открива информацията от всички източници. Това позволява проследимост на промените по регистрацията през последните над двайсет години, включително откриване на първоначалните собственици и първата адресна регистрация на юридическото лице.

Заради асоциативното и евристично търсене в продуктите могат да бъдат открити субекти по търговските им марки или стари наименования, правни форми, вкл. и при изписване на латиница.

Продуктите "Сиела Инфо" обобщават информацията за всички търговски марки, които се водят на фирмите или други  субекти, както и техните предходни регистрации. В Патентно ведомство заявителите или притежателите на марки се индивидуализират само като наименования и голяма част от събраната информация вече не е актуална или са допуснати грешки по вписването. Благодарение на икономическите кодове, вписани в "Сиела Инфо", както и тези, които са свързани с регистрацията на търговска марка, могат да се определят вторични дейности или планирани нови такива.

Стопанската адекватност и промените в бизнеса се проследяват въз основа на над 46 натурални и над 40 сравнителни и аналитични показатели. Браншови сравнения въз основа на анализираните данни позволяват всяка фирма да направи сравнение на своите резултати с тези на конкурентите в отрасъла.

Може да поръчате и активирате "Сиела Инфо" от електронния ни магазин. За да научите как всеки наш клиент адаптира "Инфо регистри" към своите бизнес нужди с "бази данни по поръчка", можете да се свържете с търговските ни представители: тел. 02 903 00 00 или e-mail: ciela@ciela.com.

 

Обратно