Новини

Изпрати статията по email

Заплахите и възможностите на образованието в дигитална среда обсъдиха експерти

Заплахите и възможностите на образованието в дигитална среда обсъдиха експерти

17 септември 2020

 

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев участва в Националната конференция "Образование 4.0", организирана от компании, приели дигитализацията на образованието като кауза. Във форума, който се проведе в Националния дворец на културата в София, се включиха експерти от МОН, Регионалния инспекторат по образованието - София, директори, учители, ученици и представители на компании, които разработват технически решения и платформи за дигитализация на образователния процес.

Представители на "Сиела Дневник" - електронният дневник, разработен от "Сиела Норма" АД, също бяха поканени да участват в националната конференция.

Заплахите и възможностите на образованието след пандемията, ползите и предимствата на дистанционното онлайн обучение, бъдещото развитие на технологиите - това бяха част от темите на презентациите и дискусиите.

В рамките на инициативата са проведени 5 кръгли маси с участието на всички страни на образователния процес и много от дискутираните теми са били реална подготовка за процесите на спешна дигитализация в българското училище, които настъпиха заради COVID-19.

Министърът на образованието Красимир Вълчев представи приоритетите на ръководеното от него ведомство, свързани с подготовката на младите хора за много по-динамично време на дигитални трансформации. Той отбеляза, че в българското училище се случва "малка невидима промяна" - иновациите са станали масова практика в училищата, която е обусловена от факта, че все по-важно в бъдеще ще станат придобитите знания и умения, а не диплом.

През 2018 г. "Сиела Норма" АД разработи електронен дневник според Наредба 8 на МОН от 2016 г., която регламентира преминаването на училищата към воденето на електронен дневник. "Сиела Дневник" притежава всички задължителни реквизити на хартиения дневник, съгласно изискванията на НЕИСПУО (Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование).

"Сиела Дневник" улеснява администрирането на учебния процес, контрола върху всекидневното представяне на учениците в учебния процес от страна на учителите, както и лесната комуникация и обратна връзка към родителите.

Системата позволява директна комуникация между учители и родители, постоянен контрол на ръководството на училището върху работата на учителите, техните закъснения и отсъствия, изчисляване на среден успех на класа, преподадени или изпуснати теми и уроци и т.н. Данните от дневника за всяка приключила учебна година се съхраняват минимум 5 години.

"Сиела Дневник" предоставя достъп на всеки ученик до неговия индивидуален електронен бележник от всеки компютър или мобилно устройство посредством браузър и интернет връзка. Интерфейсът е оптимизиран за мобилни устройства.

 

Образование 4.0

 

Обратно