Новини

Изпрати статията по email

Заем от 511 милиона евро отпуска Съвета на ЕС на България за икономически мерки

Заем от 511 милиона евро отпуска Съвета на ЕС на България за икономически мерки

29 септември 2020

 

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1343  на Съвета на Европейския съюз от 25 септември 2020 година за предоставяне на временна подкрепа на Република България е публикувано в продукт "Сиела Евро".

Отпускането на средствата е съгласно Регламент (ЕС) 2020/672 с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредните обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19.

Експертите отчитат, че България изпълнява условията по Регламента, а извършените и планирани публични разходи са се увеличили с 511 000 000 евро в резултат на националните мерки за справяне със социално-икономическите последици от избухването на COVID-19.

Поради това Съветът на Европейския съюз отпуска заем на България с максимален размер 511 000 000 евро с максимален среден срок до падежа от 15 години.

Комисията предоставя на България финансовата помощ от Съюза чрез максимум осем транша. Всеки транш може да се изплаща на една или няколко вноски. Отпускането на първия транш зависи от влизането в сила на споразумението за заем.

С тези средства България може да финансира компенсации за работодателите (както е предвидено в "Постановление No 55 на Министерския съвет от 30 март 2020 г."), както и средства за запазване на заетостта за работодателите (както е предвидено в "Постановление No 151 на Министерския съвет от 3 юли 2020 г.").

Според прогнозата на Европейската комисия за България от пролетта на 2020 г., към края на 2020 г. дефицитът по консолидирания държавен бюджет се очаква да достигне 2,8 % от брутния вътрешен продукт (БВП), а консолидираният държавен дълг - 25,5 % от БВП. Според междинната прогноза на Комисията за България от лятото на 2020 г., през 2020 г. БВП се очаква да намалее със 7,1 %.

Решението е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз, а със съдържанието му може да се запознаете в продукт "Сиела Евро".

 

Обратно