Новини

Изпрати статията по email

Нова препоръка на ЕС в

Нова препоръка на ЕС в "Сиела Евро"

22 януари 2021

 

В Официалния вестник на Европейския съюз е публикувана нова Препоръка  относно обща рамка за използването и валидирането на бързите тестове за антигени и за взаимното признаване на резултатите от тестове за COVID-19 в Европейския съюз.

Препоръката е публикувана в правно-информационната система "Сиела Евро".

Експертите от ЕС препоръчват използването на бързите тестове за антигени като "средство за укрепване на цялостния капацитет за извършване на тестове на национално равнище". Те отчитат, че тестването продължава да бъде основен фактор за контрол и противодействие на продължаващата пандемия от COVID-19.

Документът дава предписания за приоритетното използване на бързи тестове за антигени в определени случаи, както и за обучение на медицински персонал, който ще се ангажира с тази дейност. Допуска се и възможността бързият тест за антигени да бъде направен от самото лице, което се тества.

Препоръката на ЕС цитира различни случаи, при които могат да бъдат използвани приоритетно бързи тестове за антигени, сред които са: диагностициране на COVID-19 при симптоматични лица, контактни лица при потвърдени случаи на зараза, клъстерни огнища за ранно откриване и изолиране на заразени лица и др.

Държавите-членки следва да поддържат общ актуализиран списък на бързите тестове за антигени за COVID-19, съобразени със стратегиите за тестване на държавите. Те следва да постигнат споразумение за общ стандартизиран набор от данни, който да бъде включен във формуляра за удостоверенията за резултатите от тестовете цел взаимното им признаване. Тестовете трябва да са валидирани от поне една държава членка като подходящи за използване в контекста на COVID-19, както и да бъде предоставена подробна информация за методиката и резултатите от извършените проучвания.

Правно-информационната система "Сиела Евро" Ви предоставя достъп да европейското законодателство, както и до всички препоръки и други актове на евроструктурите в контекста на пандемията. Можете да активирате продукта през електронния ни магазин или да се абонирате с обаждане на тел. 02 903 00 00.

 

Обратно