Новини

Изпрати статията по email

ЦИК подписа договор със

ЦИК подписа договор със "Сиела Норма" АД за доставка на машините за парламентарните избори

08 февруари 2021

 

В Централната избирателна комисия беше подписан договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на 9600 специализирани устройства за електронно машинно гласуване с инсталирани системен и приложен (реализиращ изборните процеси) софтуер, включително и на софтуера, който управлява специализираните хардуерни устройства в пълен комплект с изходния код, така че системният и приложният софтуер да имат възможност да се модифицират за всякакъв вид избори, предвидени в Изборния кодекс, без намеса на доставчика, както и осъществяването на дейностите и процесите, представляващи логистично осигуряване и обслужване на специализираните устройства за електронно машинно гласуване при произвеждането на избори за народни представители през 2021 г. и обучение на ЦИК, РИК и СИК за работа със специализираните устройства за електронно машинно гласуване".

В края на 2020 година Централната избирателна комисия класира на първо място офертата на "Сиела Норма" АД с предложена обща цена: 35 999 000 лв. без вкл. ДДС. Компанията е изпълнител на обществена поръчка за машинно гласуване за шести път.

Международната компания "Смартматик", партньор на "Сиела Норма" АД от 2014 г. досега, е най-големият в света производител и доставчик на оборудване и софтуер за машинно гласуване.

Съгласно договора с ЦИК първите 300 машини вече са в страната (по договор датата е 10 февруари 2021 г.) , а до края на февруари ще пристигнат още 5700. Последните 3600 машини ще бъдат доставени до 9 март.

Централната избирателна комисия публикува на своята страница Приложение към Решение № 1994-НС от 5 февруари 2021 г., в което са регламентирани условията и реда за провеждане на машинно гласуване.

То ще бъде алтернатива на гласуването с хартиена бюлетина "във всички избирателни секции с изключение на избирателни секции с по-малко от 300 избиратели, при гласуване с подвижна избирателна кутия, в избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме и в избирателни секции извън страната.", пише в Приложението.

Централната избирателна комисия организира, ръководи и контролира провеждането на машинното гласуване, обработката на данните от него, обобщава и анализира получените резултати.

Държавна агенция "Електронно управление" съвместно с Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология удостоверяват съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 ИК и изискванията на техническата спецификация по методика, утвърдена от председателя на Държавна агенция "Електронно управление", председателя на Българския институт по метрология и председателя на управителния съвет на Българския институт за стандартизация.

За машинното гласуване се създава обща бюлетина върху сензорен дисплей, на която избирателят отбелязва по еднозначен начин своя вот. Тя има същата визия като хартиената бюлетина, по утвърден от ЦИК образец.

В секциите, в които се произвежда машинно гласуване, избирателят по свой избор може да гласува или с хартиена бюлетина, или с бюлетина за машинно гласуване.

Всички условия и реда за провеждане на машинно гласуване са регламентирани в документа, публикуван от ЦИК на 5 февруари 2021 г.

 

Машини за гласуване

 

 

Обратно