Новини

Изпрати статията по email

Ново държавно финансиране на електронните дневници в училищата

Ново държавно финансиране на електронните дневници в училищата

02 юни 2021

 

От 20.08.2021 до 10.09.2021 г. включително училища, Центрове за подкрепа на личностно развитие и Центрове за специална образователна подкрепа ще могат да заявяват средства за електронен дневник, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Финансирането е по Националната програма "Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищно образование" (НП ИКТ), с която се осигуряват средства за електронно образователно съдържание, софтуерни продукти за професионално обучение, електронен дневник и др.

Бенефициенти по дейностите, описани в националната програма, са Министерството на образованието и науката, научни институции, общини, държавни и общински институции в системата на предучилищното и училищното образование.

Общият бюджет е 16 300 000 лева, а крайният срок - 31.12.2021 г.

От МОН припомнят, че "със заявяването на средства за електронен дневник по НП ИКТ за 2021 г. училищата, ЦПЛР, ЦСОП и общините се задължават да закупят права за електронен дневник, който да отговаря на минималните изисквания за функционалност". Те са описани в Приложение 1.а/б - "Задължителни изисквания към електронните дневници" съгласно Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

"Сиела Дневник" е един от доказаните с годините електронен дневник използван в училища. Той е напълно интегриран със системата за електронни профили на МОН в @edu.mon.bg.

"Сиела Дневник" е уеб базиран и да може да се ползва през стандартен интернет браузър (Internet Explorer, Mozilla, Chrome и др.).

Съгласно изискванията на Наредба № 8/2016 г. продуктът позволява двустранна интеграция в реално време на данните между електронния дневник и консолидиращи системи на МОН.

Всеки потребител може да бъде идентифициран чрез своето ниво на достъп в качеството му на директор, учител, родител и др.

"Сиела Дневник" позволява генериране на различни видове статистики и отчети с цел повишаване качеството на образователния процес. Друга функционалност е безплатното известяване по мейл при постъпване на нова информация (оценки, отсъствия, съобщения и пр.) в реално време до заинтересованите страни (учители, родители, директори и др.).

Има възможност за създаване на групи за директна комуникация (например на един клас или на повече от една паралелка).

За нуждите на образователния процес може да се извлича и обобщава  информация за конкретен ученик, клас и цялото училище, както и да се генерират периодични справки, включително и такива, които се подават регулярно в РУО и МОН.

При въпроси, свързани с други функционалности на продукта и неговата интеграция, можете да се свържете с екипа на "Сиела Дневник" на тел. 02 903 00 00.

 

 

Финансиране Електронен дневник

 

Обратно