Новини

Изпрати статията по email

Официално становище на

Официално становище на "Сиела Норма" АД относно новата обществена поръчка за машинно гласуване

07 юни 2021

 

Уважаеми дами и господа,

В последните няколко дни, името на "Сиела Норма" АД бе цитирано многократно в контекста на предстоящите извънредни парламентарни избори на 11 юли и нашия отказ да участваме в тях. Бяха разпространени твърдения в медиите, че е "извиване на ръце", тъй като информирахме ЦИК, че не бихме могли да участваме като доставчик, при обявената максимална цена от 6,5 милиона лева, която включва доставка на нови машини и услуги, за произвеждане на три отделни избора - частични местни, избори за народни представители и избори за президент и вицепрезидент, в това число цялата софтуерна подготовка и логистика.

За съжаление много от експертите, които коментираха нашата реакция, направиха некоректни внушения, че искаме 15 милиона лева само за 1500 машини.

Всъщност сумата от 6,5 милиона лева, обявена от ЦИК в откритата процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка, включва освен закупуване на 1500 машини, и дейности, които многократно надвишават услугите, които извършихме на предходните парламентарни избори на 4 април 2021 г.

В бюджета от 6,5 милиона лева, предложен от ЦИК, се включва:

-    доставка на 1500 машини
-    модифициране на софтуера за произвеждане на местни избори през месец юни 2021 г.
-    модифициране на софтуера за произвеждане на предсрочни  избори за народни представители през месец юли 2021 г.
-    модифициране на софтуера за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент през месец октомври 2021 г.
-    конфигуриране и инсталиране на 11 100 машини за изборите на 11 юли 2021 г.
-    конфигуриране и инсталиране на 11 100 машини за изборите през октомври 2021 г., които се провеждат в 2 тура (с двукратно извършване на конфигуриране и инсталация)
-    логистично осигуряване за произвеждане на предсрочни  избори за народни представители през месец юли 2021 г.
-    логистично осигуряване за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент през месец октомври 2021 г.
-    техническо обслужване от 2400 техници по места и експерти в колцентър – което включва работа на екип за местните избори, за изборите за народни представители и за изборите за президент и вицепрезидент
-    организиране на обучения за всеки конкретен избор (за изборите през април 2021 г. бяха проведени над 100 обучения) на ЦИК, ОИК, РИК, СИК в страната и СИК извън страната за работа със специализираните устройства за електронно машинно гласуване
-    обучение и предаване на знания на специалисти за използване на системния и приложния софтуер за модифициране за всякакъв вид избори, предвидени в Изборния кодекс
-    36 месеца гаранционна техническа поддръжка

Всички тези дейности се очаква да изпълним за сумата от 6,5 милиона лева. Нашите прогнозни разчети за стойността на обществената поръчка за доставка на нови машини и всички услуги, включени в нея от Централната избирателна комисия, значително надвишават предложения бюджет.

Забавянето на процедурата с всеки изминал ден води до повишаване на себестойността на устройствата и услугите, съответно на крайната цена. Скоро ще достигнем до момент, в който на каквато и да е цена, "Сиела Норма" АД ще бъде в невъзможност да изпълни всички дейности по поръчката.

"Сиела Норма" АД се е доказала като изпълнител, на който може да се разчита – подпомагаме изборния процес от 2014 г. досега и сме работили конструктивно и ползотворно с представители на няколко ЦИК.

 С уважение:
                              
Веселин Тодоров
Изпълнителен директор
"Сиела Норма"АД    

 

 

машини за гласуване

 

Обратно