Новини

Изпрати статията по email

Новите законодателните промени, свързани с електронната търговия, в

Новите законодателните промени, свързани с електронната търговия, в "Сиела Счетоводство"

14 юни 2021

 

От 1 юли 2021 г. се въвеждат нови правила за ДДС относно трансграничните дейности на потребителския пазар в електронната търговия. Тяхна цел е преодоляване на пречките пред трансграничните продажби онлайн и справяне с предизвикателствата, произтичащи от режимите на ДДС при дистанционните продажби на стоки и за вноса на пратки с ниска стойност. дистанционни продажби на стоки в рамките на ЕС, извършвани от доставчици или считани за доставчици субекти.

Законодателните промени ще се отразят на продажбите на стоки на вътрешния пазар от считани за доставчици субекти, на доставките на услуги от продавачи от ЕС и от държави извън ЕС на потребители в ЕС, както и на дистанционните продажби на стоки, внесени от трети територии или трети държави.

Пълна информация относно новите правила за електронната търговия в Европейския съюз е събрана в новата структура "СПРАВОЧНИК ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ" на продукт "Сиела Счетоводство".

В специализираната правно-информационна система "Сиела Счетоводство" имате достъп до експертни разработки относно: новите правила, свързани с прилагане на режима в ЕС и извън него, както и нови специални режими; внос на стоки по специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии; вътреобщностни дистанционни продажби на стоки; доставки, улеснявани от лице, което управлява електронен интерфейс; вътрешни дистанционни продажби; облагане и деклариране на доставки при прилагане на специалните режими, в сила от 01.07.2021 г. и др.

В структурата ще можете да се запознаете с нормативната уредба, свързана с електронната търговия, актове и практика на ЕС, приложимите бланки, формуляри и др.

Новите правила за ДДС ще се отразят върху всички участници на пазара – от онлайн продавачи и пазари/платформи (както в рамките на ЕС, така и извън ЕС) до пощенски оператори и куриери, митнически, данъчни администрации и потребителите. След 1 юли при закупуване на стоки онлайн от ЕС или от държави извън ЕС, прилаганата ставка на ДДС ще бъде същата като за стоки, придобити в родната им страна.

Онлайн продавачите ще могат да се регистрират в една държава членка на ЕС, и това ще бъде валидно за декларирането и плащането на ДДС за всички дистанционни продажби на стоки и трансгранични доставки на услуги за клиенти в рамките на ЕС. Новият режим за обслужване на едно гише (One Stop Shop/OSS) би следвало да намали значително бюрокрацията по декларирането и плащането на ДДС.

От 1 юли отпадат съществуващите прагове за дистанционни продажби на стоки в рамките на ЕС ще бъдат премахнати. Новият праг от 10 000 евро е за целия ЕС, а доставките на далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия и др. ще продължат да подлежат на облагане с ДДС в държавата членка, в която е установено данъчнозадълженото лице. Премахва се освобождаването от ДДС при внос на малки пратки със стойност до 22 евро. Ще бъде създаден нов специален режим за дистанционни продажби на стоки с ниска стойност, внасяни от трети територии или трети държави.

 

С новите правила се въвеждат нови изисквания за съхраняване на документация за онлайн пазарите/платформите.

"Сиела Счетоводство" e експертна правно-информационна система, която поддържа бази данни с актуалното законодателство, процедури, бланки и друга полезна информация за всички  специалисти, които работят в областта на финансите и счетоводството. Можете да се абонирате за продукта и в електронния ни магазин.

 

Сиела Счетоводство

 

Обратно