Новини

Изпрати статията по email

Нов продукт на

Нов продукт на "Сиела Норма" - дигитален архив на "Държавен вестник"

16 юни 2021

 

Направление "Правно-информационни системи" на "Сиела Норма" АД вече няколко десетилетия разработва и поддържа информационни продукти, които предоставят консолидирани текстове на нормативни актове и други документи, свързани с актуалното законодателство. Най-популярният от тях - "Сиела Норми" се обновява с всяко издание на "Държавен вестник" като дава достъп и до старите редакции на нормативните актове.

Новата правно-информационна система "Архив на Държавен вестник" е първото и засега единствено място, където могат да се ползват дигитални копия на стари броеве на "Държавен вестник". Продуктът позволява визуализация на съдържанието на дигитализираните броеве от 1920 до 1947 г. За момента включва 8200 броя, 138 000 сканирани страници - 28 години от историята на Официалното издание. Отговаря на съдържанието на най-големия архив в България - този на Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий".

Правната система се състои от документи във формат PDF (с разпознат текст и сканирано съдържание), а структурата е организирана по години с отделни икони за всеки документ. При отваряне на съответна година файловете се подреждат по дата на броя. Има възможност за индексиране и пълнотекстово търсене в съдържанието на архивните броеве, благодарение на оптичното разпознаване на символи (OCR).

Достъпът се осъществява чрез Ciela Net и Ciela WebServer.

Работата с PDF файловете в този продукт не се отличава от работата с документи в другите правно-информационни системи. При търсене навсякъде (Ciela Net и Ciela WebServer) се търси и в индекс "Архив на Държавен вестник". Има възможност за търсене и само в структурата на продукта.

Защо е необходима  дигитализиция на старите броеве на "Държавен вестник"?

В интернет сайта на "Държавен вестник" няма архив от първите десетилетия на Официалното издание. Някои библиотеки в страната започнаха да дигитализират архивите си, но без да покриват пълното съдържание през годините. В интернет се продават хартиени носители на стари броеве, но е изключително трудно да се намерят броеве от първото столетие на изданието.

В свободната зона на сайта ciela.net са качени всички броеве на "Държавен вестник" след 1992 г., но липсват дигитални копия от предходни години. По тази причина всеки експерт, който иска да намери търсена историческа информация, публикувана в Официалното издание след Освобождението, трябва да потърси вестника на хартия.

Освен историци, научни работници и експерти, които проследяват законодателството в исторически план, "Архив на Държавен вестник" ще бъде особено полезен за юристи, на които са налага да правят проверки на актовете във връзка с актуални съдебни спорове.

Продуктът ще бъде от полза и в образователния процес в българските университети.

Професионалисти, които се занимават с вещно право и уреждане на имуществени въпроси, с архитектура и строителство, земеделие, също имат необходимост от ползването на архивните законодателни текстове в дигитален вариант.

Амбициите на екипа, който разработва продукта, са за създаване на пълна база данни от всички броеве на "Държавен вестник", които да се достъпват и ползват в дигитален формат.

"Държавен вестник" е основан е с Указ №12 от 19 юли 1879 г. на княз Александър I като официално издание на държавата. Излиза за първи път в София на 28 юли 1879 г. (събота), първоначално веднъж седмично, а от 1891 г. - "всеки присъствен ден". През първите 12 години помества официални съобщения, новини и телеграми от чужбина. По-късно започват да се обнародват влезлите в сила нормативни актове. След 30 ноември 1950 г. е заместен от "Известия на Президиума на Народното събрание". От 1963 г. е официален орган на Народното събрание и отново излиза като "Държавен вестник".

Можете да научите повече за новия продукт "Архив на Държавен вестник" и неговите функционалности на тел.: 02 903 00 00.

 

 

 

Продукт Архив Държавен вестник

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките