Новини

Изпрати статията по email

"Сиела" награди с правен софтуер и книги бъдещи юристи

17 юни 2021

 

Отличени бяха най-добрите есета в студентския конкурс на тема "Правни проблеми при защита от домашно насилие", организиран от Центъра за мониторинг на правосъдието, издателство "Сиела" и Асоциация "Save Her". В конкурса участваха студенти от пет юридически факултета - Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", СУ "Св. Климент Охридски", УНСС, ЮЗУ "Неофит Рилски" и ВСУ "Черноризец Храбър".

"Насилието започва с викове, а понякога завършва с тишина...", пише в своето есе Михаела Боянова, студент по "Право" в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", едното от двете есета, класирани на първо място в конкурса. Бъдещият юрист е избрал да анализира темата "Правни проблеми, свързани с изискването за системност в дефиницията за престъпления извършени в условията на домашно насилие в Наказателния кодекс".

"Всички статии/есета, без изключение, показаха, че студентите са вложили сериозна подготовка и усилия, за което сме изключително благодарни и признателни", коментира журито в състав: доц. д-р Боряна Мусева, доц. д-р Ива Пушкарова и Любомир Авджийски.

Първото място бе разделено между двама студенти: Михаела Боянова - Юридически факултет на СУ "Св. Климент Охридски" и Наско Малинов - Юридически факултет на Университет за национално и световно стопанство.

На второ място бе класирана разработката на Стефани Кирилова - Юридически факултет на СУ "Св. Климент Охридски", а на трето - на Ивелин Ангелов, Юридически факултет на СУ "Св. Климент Охридски".

Всеки един от призьорите получи като награда от "Сиела Норма" АД правно-информационен софтуер, с който да следи актуалното законодателство, и правна литература, предоставена от издателство "Сиела" - книгите "Конституционното правосъдие и защитата на основните права" на Радослава Янкулова, "Политически права на българските граждани" на Наталия Киселова и "Правото и правата като културен феномен" на Тенчо Колев.

Победителите ще бъдат стажанти за срок от 3 месеца към "Център за мониторинг на правосъдието" и сдружение "Save Her" с цел доразвиване на статията в разширен анализ на правния проблем. Студентите получиха и месечна стипендия в размер на 200 лв. за срок от три месеца.

Центърът за мониторинг на правосъдието и журито на конкурса организираха публична дискусия, на която бяха дискутирани основните правни проблеми, посочени в студентските статии. В дискусията участваха и гости - експерти по темата - съдия Галя Вълкова, доц. д-р Стоян Ставру, д-р Цветана Петрова, прокурор Ивайло Василев.

 

 

Сиела награди

 

Обратно