Новини

Изпрати статията по email

"Сиела Норма" участва в Седмицата на юриста в УНСС

19 ноември 2021

 

"Сиела Норма" получи покана да се включи в "Седмица на юриста", организирана от Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство и АЛУМНИ клуб на завършилите ЮФ при УНСС за студенти специалност "Право".

Това е четвъртият по ред форум за професионална ориентация на студенти, който цели да им съдейства за стаж и кариера в областта на правото.

"Сиела Норма" е работодател, който дава възможност на млади юристи, дори без практически опит, да започнат работа в компанията и да се развиват професионално.

Компанията се развива основно в три направления: верига книжарници, издателство и правен софтуер. Най-много юристи работят за правно-информационните системи - продукти, предназначени за различни сфери на бизнеса и социалната сфера. Юридическото образование им е необходимо при ползването на нормативни актове, когато въвеждат измененията, обнародвани в изданията на "Държавен вестник", в софтуерните продукти, за които отговарят. Колегите актуализират съдържанието, а потребителите ползват консолидираните версии.

При представянето на "Сиела Норма" разказахме за кариерното развитие на служители, за които фирмата е първото работно място след придобиване на юридическа правоспособност. Днес много от тях вече работят като юрисконсулти и са ангажирано с национално значими проекти.

"Сиела Норма" от години сътрудничи на юридическите факултети в българските университети. Вярваме, че има чудесни перспективи за професионално развитие у нас на бъдещите юристи.

 

В Университета за национално и световно стопанство се преподава право от точно един век. Юридическият факултет е създаден преди 30 години.

 

 

Снимка: УНСС

УНСС, Седмица на юриста

 

Обратно