Новини

Изпрати статията по email

Ново тълкувателно решение на ВАС, свързано със Закона за движение по пътищата, в

Ново тълкувателно решение на ВАС, свързано със Закона за движение по пътищата, в "Сиела Практика"

21 декември 2021

 

Две самостоятелни административни нарушения извършва водач, който откаже да му бъде извършена проверка по Закона за движение по пътищата (чл. 174) за наличие на алкохол и/или наркотици в кръвта.

Това гласи Тълкувателно решение №13 от 20.12.2021 г. по тълкувателно дело № 1/2021 Г. на Общото събрание на съдиите на Върховния административен съд I и II колегия, с което може да се запознаете в "Сиела Практика".

Тълкувателно дело № 1 от 2021 г. беше образувано по искане на главния прокурор на Република България за тълкуване на следния въпрос:

"Отказите по чл. 174, ал. 3 ЗДвП на водач за извършване на проверка за наличие на алкохол и/или наркотици в кръвта две самостоятелни нарушения ли са или едно нарушение, и ако са две нарушения приложима ли е нормата на чл. 18 ЗАНН?"

Магистратите считат, че в този случай трябва да се прилага нормата на чл. 18 от Закона за административните нарушения и наказания. Съгласно чл. 174, ал. 3 от Закона за движението по пътищата водач на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол в кръвта и/или с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози или не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо лабораторно изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му, и/или химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване на употребата на наркотични вещества или техни аналози, се наказва с отнемане на шофьорската книжка за срок от 2 г. и глоба 2000 лв.

Съгласно чл. 18 Закона, когато с едно деяние са извършени няколко административни нарушения или едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, наложените наказания се изтърпяват поотделно за всяко едно от тях.

Пленумът на ВАС е възприел становището, че при алкохолно съдържание в кръвта не по-малко от 0,50 промила "психофизиологическото състояние на водача е повлияно и той не е пригоден да управлява безопасно моторното превозно средство". Едновременната употреба на алкохол и наркотични вещества допълнително засилва отрицателния ефект върху психомоторните функции на човешкия организъм, което увеличава обществената опасност, смятат магистратите.

ВАС счита, че двата отказа за тестване могат да се приравнят като правни последици и степен на обществена опасност на един отказ по някоя от проверките, т.е. да бъде наложено едно общо наказание при наличие на два отказа.

 

тълкувателно решение

 

Обратно