Новини

Изпрати статията по email

"Сиела Процедури" - продукт с добавена стойност за клиентите на правен софтуер

29 декември 2021

 

В края на 2021 г. базата на правно-информационната система "Сиела Процедури" е нараснала до 16480 бланки, 2128 процедури, 873 административни услуги.

 

В правно-информационния продукт "Сиела Процедури" се поддържат приведени в ясен и структуриран вид правните процедури и административни услуги, предоставяни от държавната администрация, както централна, така и местна.

 

Само за последните 12 месеца потребителите ползват нови 80 процедури и административни услуги и над 1000 нови електронни форми на документи и формуляри.

 

Някои от най-важните нови документи са свързани с процедурите по прилагане на режима за облагане с данък върху добавената стойност, защита на личните данни по GDPR, социално подпомагане, опазване на околната среда, финанси и финансов надзор.

 

Новите електронни форми обхващат в широк спектър както дейностите на административните органи, така и на лицата, предоставящи обществени услуги, също частноправни отношения и активности.

Процедурите представляват подробни практически описания на действията, които заинтересовани правни субекти следва да извършат за издаване на определен административен акт, вписване в регистър, упражняване на нормативно установени права, сключване на гражданскоправна сделка и т. н.

Административни услуги за гражданите и бизнеса сами по себе си представляват описания на административни услуги, предлагани от различни органи на държавната и местна власт. Практическата полза за потребителите е, че имат възможност да се запознаят с необходимите стъпки, които се очакват от тях във връзка с утвърдени процедури.

Информацията в "Сиела Процедури" се актуализира и разширява периодично с промените в нормативната уредба, както и с оглед специфичното търсене на потребителите.

 

Клиентите на продукта имат възможност да ползват също примерни образци, документи и формуляри, което им спестява време по  отношение предоставяните административни услуги на държавната администрация,  при подлежащи на сключване сделки, при необходимост от участие в съдебен процес и др., с възможност за попълване на необходимите данни, съхраняване, редактиране и използване според конкретните нужди на потребителите.
Всички документи съдържат  активна връзка и препратки към съотносимите нормативни актове, съдебна и административна практика.
 

Можете да платите и активирате продукт "Сиела Процедури" онлайн през електронния ни магазин или да се обадите на тел. 02 903 00 00.

 

За разлика от останалите правни продукти, които акцентират на актуалните законодателни актове, "Сиела Процедури" включва и документи, свързани с практически действия на потребителите, което го прави изключително полезен инструмент както за юридически, така и за физически лица.

 

 

Сиела Процедури

 

Обратно