Новини

Изпрати статията по email

Новите образци на годишни финансови отчети вече са в

Новите образци на годишни финансови отчети вече са в "Сиела Счетоводство"

18 януари 2022

 

На 10.01.2022 г. стартира данъчната кампания за 2022 г. Отстъпката за ранно деклариране и плащане от 5% е валидна до 31 март вкл., а до 3 май тази година е крайният срок за обявяване на доходите и плащане на дължимия данък.

В съдържанието на правно-информационната система "Сиела Счетоводство" са публикувани всички образци на документи, свързани с Данъчна кампания 2022, обособени в специална структура.

Потребителите на продукта могат да изтеглят и образците на годишните финансови отчети според класификацията на НАП: Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2021 г. (ако не са осъществявали дейност през 2021 г.); за дейността на предприятия с нестопанска цел, съставящи баланс, на основание чл. 20 от Закона за статистиката; за дейността на нефинансовите предприятия; застрахователите; специализираните инвестиционни предприятия; пенсионноосигурителните дружества; фондовете за допълнително пенсионно осигуряване; фондовете за извършване на плащания; бюджетните предприятия и банките, и др.

Програмата включва образци на консолидираните отчети и всички съпътстващи документи, включително приложими справки.

След като потребителите ги изтеглят и попълнят, ако разполагат с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис, могат да ги подадат в НАП по електронен път.

За всички лица, които извършват дейност като търговци, ЕТ и земеделските стопани, срокът за подаване на декларациите е от 01.03.2022 г. до 30.06.2022 г. Този срок важи и за фирмите, които трябва да декларират корпоративен данък, според чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Публикуването на годишните финансови отчети става след като те бъдат проверени и заверени от регистриран одитор, когато това се изисква от закон, и одобрени от Общото събрание на търговските дружества.

Годишните финансови отчети в Търговския регистър са публични и основната част в тях е достъпна безплатно.

В  "Сиела Счетоводство" са налични и множество коментари на експерти относно дейности, процеси и въпроси по годишното счетоводно приключване.

 

Можете да се абонирате онлайн през електронния магазин e-ciela.net или да се свържете с търговец на тел. 02 903 00 00.

 

 

Сиела Счетоводство

 

Обратно