Новини

Изпрати статията по email

15% отстъпка за

15% отстъпка за "GDPR Справочник" в електронния магазин

25 май 2022

 

Днес е поредната годишнина от влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО.

Общият регламент относно защитата на данните е публикуван в Официален вестник на ЕС от 04.05.2016 г. , а неговата поправка - на 23.05.2018 г.

Регламентът се прилага пряко във всички държави-членки от 25 май 2018 г.

С акта се определят правилата по отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и правилата по отношение на свободното движение на лични данни.

Вече повече от 4 години клиентите на правно-информационните системи ползват продукти, създадени по повод Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Чрез тях компаниите и администрациите привеждат дейността си в съответствие с изискванията на Европейския съюз, следят актуалното законодателство и управляват поверените им лични данни.

"GDPR Справочник и защита на данните" се обновява с изданията на "Държавен вестник".

"GDPR Помощник" е десктоп приложение, което дава възможност за водене на 4 самостоятелни регистъра и на структура "Моите документи".

По повод годишнината от приемането на ОРЗД предлагаме на новите клиенти, които закупят двете правно-информационни системи, 15 % отстъпка от годишния абонамент. Можете да активирате "GDPR Справочник" в електронния магазин с отстъпка до 25 юни т.г., а за да ползвате преференциална цена за "GDPR Помощник" или пакет от двата правни продукта, изпратете мейл на: ciela@ciela.com или позвънете на тел. 02 903 00 00.

Преференциалните условия и за двете правно-информационни системи са в сила 1 месец (до 20.06.2022 г.).

 

 

GDPR Справочник

 

Обратно