Новини

Изпрати статията по email

Тълкувателно решение относно постановленията за възлагане на недвижими имоти

Тълкувателно решение относно постановленията за възлагане на недвижими имоти

26 май 2022

 

Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд взе решение, че влезлите в сила постановления по чл.496 ал.1 от Гражданско процесуалния кодекс (ГПК) за възлагане на недвижими имоти не подлежат на отмяна по реда на чл.303 и сл. ГПК.

С това Тълкувателно решение №6/2020 гр. София от 20.05.2022 г. на Върховния касационен съд на Република България могат да се запознаят потребителите на правно-информационната система "Сиела Практика" след последната актуализация.

Решението е взето след Общо събрание на Гражданска и Търговска колегии в съдебно заседание на 14 април 2022 г.

Тълкувателното дело е образувано по реда на чл.128, ал.1 ЗСВ по повод въпрос: "Подлежат ли на отмяна по реда на чл.303 и сл. ГПК влезлите в сила постановления по чл.496 ал.1 ГПК за възлагане на недвижими имоти?"

Констатирано е наличие на противоречива практика на двете колегии на Върховния касационен съд.

Според едното становище, съгласно т.3 от Тълкувателно решение № 7/2014 год. на ОСГТК, "на отмяна подлежат само актовете, които разрешават материалноправен спор със сила на пресъдено нещо". По тази причина по отношение на възлагателните постановления, представляващи актове на съдебния изпълнител, се прилага същият режим като при решенията, постановени по жалба срещу действията на съдебния изпълнител и те не подлежат на отмяна по реда на Глава ХХІV ГПК.

Другото становище е, че "по отношение на възлагателните постановления следва да бъде прилагано разбирането, формирано с Решение № 90/1972 год. на ОСГК и ППВС № 2/1977 год. и те подлежат на отмяна по молба на участниците в изпълнителното производство".

Магистратите се аргументират се с това, че т.3 на ТР № 7/2014 год. се отнася за решенията на окръжните съдилища по жалба срещу действията на съдебния изпълнител, но не и самите възлагателни постановления.

Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд, намира за правилно първото становище и изтъква своите съображение в Тълкувателно решение №6/2020 гр. София от 20.05.2022 г.

За да следите съдебната практика както на върховните, така и на районните и окръжни съдилища, можете да се абонирате за правно-информационната система "Сиела Практика" - със заявка на тел. 02 903 00 00 или в електронния магазин e-ciela.net.

 

 

ГПК

 

Обратно