Новини

Изпрати статията по email

Тълкувателно решение по въпрос за приложението на норми от ЗЗД - в

Тълкувателно решение по въпрос за приложението на норми от ЗЗД - в "Сиела Практика"

10 юни 2022

 

Договорът, сключен от дееспособно лице, е унищожаем, ако то при сключването му е било в състояние на трайна неспособност да разбира или да ръководи действията си (на основание чл. 31, ал. 1 Закон за задълженията и договорите).

Това гласи Тълкувателно решение № 5/2020 г. от 30.05.2022 г. по Тълкувателно дело № 5/2020 г. на Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд.

Можете да се запознаете с неговото съдържание в правно-информационната система "Сиела Практика".

Тълкувателното дело е образувано на основание чл. 292 от ГПК поради констатирано от състав на ВКС наличие на противоречива съдебна практика.

Според едното становище, когато към момента на сключването на сделката лице, което не е поставено под запрещение, не е могло да разбира и ръководи действията си поради тежко увреденото си здравословно и психическо състояние, е налице основание за унищожаемост по чл. 31 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

Според другото становище унищожаем е договорът, сключен от дееспособно лице, което към сключването му не е могло да разбира или ръководи действията си, а причината за това състояние е преходна, кратковременна.

Върховните съдии приемат за правилно първото становище.

Законът за задълженията и договорите предвижда, че са нищожни договорите, при които липсва съгласие. Унищожаеми са договорите, сключени от дееспособно лице, ако то при сключването му не е могло да разбира или да ръководи действията си.

Правото да се иска унищожение се погасява с тригодишна давност.

Пълният текст на тълкувателното решение е публикуван в правно-информационна система "Сиела Практика", за която можете да се абониране и в електронния ни магазин.

 

Сиела Практика

 

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките