Новини

Изпрати статията по email

Подновени ISO 9001: 2015 и ISO 27001:2013 в

Подновени ISO 9001: 2015 и ISO 27001:2013 в "Сиела Норма" АД

13 юни 2022

 

"Сиела Норма" АД поднови сертификацията си по ISO 9001:2015 Система за управление на качеството и ISO 27001:2013 Система за управление на сигурността на информацията.

Екипът на "Сиела Норма" за пореден път доказа, че изпълнява строгите международни стандарти за управление на качеството и управление на сигурността на информацията, като успешно поднови сертификацията си по ISO 9001:2015 и ISO 27001:2013.

 

По време на одита по двете системи на "Сиела Норма" не са открити проблеми и несъответствия. Проверката установи, че интегрираните системи за управление продължават да отговарят на своите определени цели и да работят добре в рамките на декларирания обхват.

"Сиела Норма" АД потвърждава дългогодишния си ангажимент да предоставя висококачествени продукти и услуги на клиентите си във всички бизнес сегменти.

Сертификатите, издадени от Lloyd's Register, са валидни до юли 2025 г.

 

ISO сертификати

 

Обратно