Новини

Изпрати статията по email

Три нови регламента, свързани с безопасността на МПС - в

Три нови регламента, свързани с безопасността на МПС - в "Сиела Евро"

07 юли 2022

 

Одобряването на интелигентните системи за регулиране на скоростта в моторните превозни средства също ще става по нови изисквания съгласно актуализирани процедури за изпитване и технически изисквания. Те са посочени в Делегиран регламент (ЕС) 2021/1958 на Комисията от 23 юни 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/2144 на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на подробни правила относно специфичните процедури за изпитване и техническите изисквания за одобряване на типа на моторни превозни средства по отношение на техните системи за интелигентно регулиране на скоростта и за одобряването на тези системи като отделни технически възли и за изменение на приложение II към посочения регламент.

Този регламент влезе в сила на 6 юли 2022 г. и с него могат да се запознаят потребителите на "Сиела Евро".

Новите изисквания посочват на какви условия трябва да отговарят внедрените технологии, за да получат одобрение. Производителите на превозни средства трябва да предоставят информация за: "съотношенията на времената за изминаване или изминатите разстояния при включени и при изключени интелигентни системи за регулиране на скоростта; съотношенията на времената за изминаване или изминатите разстояния при възприемани ограничения на скоростта, които са наблюдавани и съответно които са отменени; средното време, изминало между включването и изключването на интелигентната система за регулиране на скоростта от водача, когато е приложимо".

Органите по одобряването обобщават информацията и я предоставят на Комисията на 7 юли 2024 г. и поне на всеки 6 месеца след това за период от две години.

Европейският съюз ще прилага нови разпоредби за единни процедури и техническите спецификации за одобряване на типа на превозни средства от категории M, N и O, както и на системи, компоненти и отделни технически възли. Те са описани подробно в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/535 на Европейската комисия от 31 март 2021 година и вече са в сила.

За спазването на изискванията ще се подава ново Заявление за одобряване на някои системи на превозното средство: системата за измиване на предното стъкло, системата срещу пръски, системата за предна защита, аеродинамичното устройство или оборудване. След съответната проверка ще се издават нови ЕС сертификати в съответствие с член 28, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/858 за системите и оборудването.

След 6 юли 2022 г., контролните органи на ЕС няма да предоставят одобрение на нови типове превозни средства по отношение на контролната цифра в идентификационния номер на превозното средство, ако не отговарят на техническите спецификации, определени в новия регламент 2021/535.

Влезе в сила още един нормативен акт, свързан безопасността на произвежданите МПС в ЕС: Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/646 на Комисията от 19 април 2021 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2019/2144 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на единните процедури и техническите спецификации за одобряване на типа на моторни превозни средства по отношение на техните аварийни системи за поддържане на пътната лента (ELKS).

Можете да следите актуалното европейско законодателство в правно-информационната система "Сиела Евро". Активирайте я след плащане в електронния ни магазин или поръчка на търговец на тел. 02 903 00 00.

 

 

 

път

 

Обратно