Новини

Изпрати статията по email

Отстъпката за гориво влиза в сила от събота

Отстъпката за гориво влиза в сила от събота

08 юли 2022

 

На 5 юли 2022 г. беше обнародван брой 52 на "Държавен вестник", в който беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. Той включва спешен пакет от антикризисни мерки, които целят намаляване на негативните последствия от увеличаващите се цени на горивата и енергоносителите, както и нарастващата инфлация.

 

С пълното съдържание на нормативния акт можете да се запознаете в правно-информационната система "Сиела Норми".

 

Част от антикризисните мерки на правителството е предоставената отстъпка за гориво от 0,25 лв., включена в § 17 на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (В сила от 09.07.2022 г.) Според новия чл. 112 (1), в бюджета са предвидени средства за компенсация на нарастването цената на бензин А95, газьол (дизелово гориво), втечнен нефтен газ (LPG) и природен газ.

 

Като антикризисна мярка се намалява дължимата от физическото лице сума за плащане на крайния разпространител в размер на 0,25 лв. на литър/килограм гориво при "пряко зареждане в горивен резервоар на моторни превозни средства от категория M1, двуколесни и триколесни мотопеди и мотоциклети от категория L, регистрирани по Закона за движението по пътищата, собственост на физическо лице или с ползвател физическо лице, когато моторното превозно средство се ползва от лице, различно от собственика, вписано като ползвател в свидетелството за регистрация на моторното превозно средство".

 

Водачите на превозно средство трябва да представят в съответния обект свидетелството за регистрация на зарежданото с гориво моторно превозно средство. Отстъпката от 25 стотинки е валидна при плащане в брой, с банкова дебитна или кредитна карта.

 

Срещу плащането се издава разширен фискален бон на физическото лице за извършената доставка на моторни горива, за която се предоставя компенсация, в който вписва регистрационния номер на моторното превозно средство. В разширения фискален бон вместо име и адрес на получателя се посочва "Получател на компенсация за гориво по ЗДБРБ", а вместо идентификационен номер на получателя се посочва "0000000025". В този разширен фискален бон не се отразяват продажби на моторни горива, за които не се предоставят компенсации.

 

Физическо лице - получател по компенсацията няма право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност за начислен данък върху добавената стойност, посочен в издадени фактури, за които е ползвал компенсация, и разходът, отчетен по тези фактури, не се признава за данъчни цели.

 

От Българската петролна и газова асоциация обявиха, че имат готовност да прилагат тази програма от събота, 9 юли 2022 г. във всички обекти на членовете на асоциацията, където ще бъде налична информация за процедурата.

 

Можете да откриете информация за всички антикризисни мерки, включени в Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., в правно-информационна система "Сиела Норми".

 

 

 отстъпка горива

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките