Новини

Изпрати статията по email

Наградиха призьорите на СЮНА 2022

Наградиха призьорите на СЮНА 2022

02 септември 2022

 

Четирима студенти от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" бяха наградени за своите научни разработки, представени на традиционната Студентска юридическа научна академия (СЮНА).

СЮНА 2022 беше организирана от Студентския съвет на ПУ "Паисий Хилендардски" с личната подкрепа на проф. Иван Тодоров, а "Сиела - Норма" АД осигури наградите – правна литература на издателство "Сиела" и грамоти.

В двата дни на академията бяха представени 11 труда на юридическа тематика, които засягат въпроси от областта на един или няколко правни отрасли и/или институти. Те бяха оценени от жури в състав: проф. д-р Дарина Зиновиева – председател, проф. д-р Григор Григоров, доц. д-р Христо Паунов, адв. Евдокия Кемалова и Антоний Гатов (победител от СЮНА 2021).

Наградата на председателя на журито беше връчена на Иван Андреев за темата  "Проблематиката при адвокатската тайна, нейните предели и възможност за нарушаването й".

Първа награда беше присъдена на Васил Илиев. Той е изследвал "Практически проблеми по приложението на чл. 162 ЗДвП спрямо българските граждани с чуждестранно национално свидетелство за управление на МПС".

Вяра Трифонова е носител на втората награда за своята разработка на тема "За правните последици от закупуването на недвижима вещ от публична продан. Анализ на заличаването във връзка със запорите и възбраните".

На трето място беше класирано изследването на Григор Пейков "Имаме нужда от регионална или универсална защита на човешките права?".

СЮНА е научно-практически форум, създаден по инициатива на студенти и преподаватели от Юридическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски" като традиционно събитие в живота на факултета, което се провежда всяка година. Неговата цел е да стимулира студентското научно творчество.

 

 

СЮНА 2022

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките