Новини

Изпрати статията по email

Нов ЕС регламент гарантира достъпни и справедливи пазари в цифровия сектор

Нов ЕС регламент гарантира достъпни и справедливи пазари в цифровия сектор

12 октомври 2022

 

Регламент (ЕС) 2022/1925 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2022 г. е публикуван в правно-информационната система "Сиела Евро". Той цели хармонизиране на правилата, гарантиращи достъпни и справедливи пазари в цифровия сектор за всички предприятия в страните от Европейския съюз.

С регламента се създават предпоставки за по-безопасни и справедливи условия при предоставяне и получаване на услуги в онлайн пространството. Гарантират се  механизми за премахване на незаконно съдържание в интернет, както и ограничаване на едностранните практики от най-големите онлайн платформи.

Дефинира се понятието за "контролиращо достъпа предприятие" и като такова се определя предприятие, което оказва значително въздействие върху вътрешния пазар, ако предоставя основна платформена услуга, която е важен портал, както и ако се "ползва от наложило се и трайно установено положение при осъществяване на дейността си или се предвижда, че ще придобие такова положение в близко бъдеще".

В регламента се анализират основните платформени услуги на пазара, особеностите на този бизнес, както и нелоялни практики от страна на предприятията, които ги предоставят. Приема се, че услугите, които функционират с нетърговска цел, като например проекти, основани на сътрудничество, не следва да се считат за основни платформени услуги за целите на настоящия регламент.

Новият европейски регламент посочва задълженията на контролиращите достъпа предприятия, както и санкциите, ако те не се изпълняват. Спазването му трябва да предотврати нелоялни практики и да подобри средата за бизнес ползвателите по отношение на цените, качеството, лоялната конкуренция, избора и иновациите в цифровия сектор. Регламентът трябва да подобри условията и за крайните ползватели на предоставяните от контролиращи достъпа предприятия основни платформени услуги.

За да следите европейското законодателство, можете да се абонирате за правно-информационната система "Сиела Евро" – в електронния магазин e-ciela.net или на тел. 02 903 00 00.

 

ЕС дигитални пазари

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките