Новини

Изпрати статията по email

Точно от 100 години отбелязваме Ден на народните будители

Точно от 100 години отбелязваме Ден на народните будители

01 ноември 2022

 

На 28 юли 1922 г. Министерството на народното просвещение излиза с окръжно № 17743, според което 1 ноември е определен за "ден за отдаване на почит към паметта на големите българи, далечни и близки строители на съвременна България".

В продукта "Архив на Държавен вестник" можете да откриете дигитализираната версия на нормативния акт, с който се прави промяната в Закона за празниците и неделната почивка (бр. 267 от 28.02.1923 г. от "Държавен вестник").

На 31 октомври 1922 г. излиза постановление на Министерския съвет за обявяване на празника. На 13 декември същата година Народното събрание приема Закон за допълнение Закона за празниците и неделната почивка. Той е обнародван два месеца по-късно, в началото на следващата година, след като цар Борис III подписва закона за въвеждането на Деня на народните будители.

Архивите са запазили и мотивите за това решение:

"Министерството на народното просвещение определя деня 1 ноември, деня на св. Йоан Рилски, за празник на българските будители, за празник, да го наречем, на големите българи, чрез който празник, уреден планомерно и системно, да се обединяват всички усилия в това направление, като тоя ден се превърне в култ на българския народен гений: отдавайки почит към паметта на народните будители, към ония, които като самоотвержени воини, водеха българския народ в миналото към просвета, към свобода, към култура, да вдъхновим младежта чрез техните светли образи към народни и културни идеали." Това са думите на Стоян Омарчевски, министър на народното просвещение в правителството на Александър Стамболийски, който предлага отбелязването на датата 1 ноември преди точно 100 години.

"По отношение на това, как да се организира празникът, предоставя се пълна свобода на учителските съвети, които все пак трябва да имат предвид: 1) на тоя празник трябва да се дава по възможност по-тържествен характер, за да може да се повлияе в горния смисъл на младежта и гражданството, така че празника да не остане само училищен, но и да стане общо национален в истинския смисъл на думата, и 2) празника да се урежда с оглед на местните събития и местните дейци, като на последните се отдава нужната почит, нужното внимание за назидание, подем и вдъхновение на поколенията."

Това е записано в документа, подписан от министър Омарчевски и гл. секретар д-р Ф. Манолов, в документ "Окръжно № 17743 от 28 юли 1922 г."

Днес отбелязваме 100 години от обявяването на 1 ноември за Ден на народните будители и 30-годишнината от възстановяването на неговото отбелязване и честване.

Честит Ден на будителите! За много години памет!

Продуктът "Архив на Държавен вестник" съхранява историята чрез дигитализиране на нормативните актове, обнародвани в официалното издание.

 

 

 

Архив Държавен вестник

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките