Новини

Изпрати статията по email

Решение относно

Решение относно "правото да бъдеш забравен" от интернет търсачките - в "GDPR Справочник"

19 декември 2022

 

В Структурата "GDPR Справочник", част от GDPR пакета на "Сиела Норма", вече е достъпно Решение на Съда на ЕС по дело C-460/20 от 8 декември 2022 г. относно премахване от резултатите на интернет търсачките на препратки към съдържание, за което се твърди, че е невярно.

Делото е образувано по преюдициално запитване от Федералния върховен съд на Германия относно упражняването на правото на изтриване ("правото да бъдеш забравен"). В своето решение Съдът на ЕС постановява, че лицето, което управлява интернет търсачка, следва да премахне от резултатите на търсене препратките към информация, за която подалото искането лице докаже, че е очевидна неистина.

Правата на зачитане на личния живот и защита на личните данни имат по принцип предимство пред законния интерес на интернет потребителите, които потенциално биха могли да имат интерес от достъп до въпросната информация. Това равновесие може да зависи от релевантните обстоятелства във всеки отделен случай, според решението на Съда на ЕС.

В случай на искане за премахване на снимки, показвани под формата на миниатюрни изображения, магистратите смятат, че следва да се държи сметка за тяхната информативна стойност, независимо от контекста на тяхното публикуване на интернет страницата, откъдето те са взети. От друга страна визуализацията може да представлява особено силно вмешателство в правото на зачитане на личния живот и в правото на защита на личните данни.

Съдът на ЕС припомня, че не решава национален спор, но може да бъде сезиран, тъй като преюдициалното запитване позволява на юрисдикциите на държавите членки да се обърнат към Съда с въпрос относно тълкуването на правото на Съюза или валидността на акт на Съюза.

Софтуерът "Сиела GDPR пакет" е създаден в резултат от приемането на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 27 април 2016 година) и включва европейската и национална правна рамка.

 

 

 

Интернет търсачки

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките