Новини

Изпрати статията по email

История и законотворчество в шест десетилетия - в

История и законотворчество в шест десетилетия - в "Архив на Държавен вестник"

03 януари 2023

 

Още две десетилетия архивни нормативните актове са публикувани в единствената по рода си правноинформационна система "Архив на Държавен вестник" в началото на 2023 година. Така съхранената и дигитализирана история на българското законодателство от официалното издание на българската държава вече обхваща годините от 1920 до 1980.

Съвсем скоро нашите клиенти ще имат дигитален достъп до пълното архивно съдържание на "Държавен вестник" и "Известия на Президиума на Народното събрание" до 1989 г.

Актовете след тази година се поддържат и актуализират в друга правноинформационна система – "Сиела Норми".

Архивното законодателство е ценно за изследователска работа, особено на експерти, които проследяват хронологията на минали събития, оставили отпечатък върху българския бит и икономика.

Например, през 60-те години на миналия век сделките с валута са били преследвани от закона. Съществувала е забрана местни лица да извършват покупко-продажба на чуждестранна валута срещу левове и замяна на чуждестранни стоки срещу български лева. За нарушения по тези текстове се налага наказание "лишаване от свобода от 1 до 6 години с глоба от 1000 до 4000 лева" (чл. 240 от Наказателния кодекс). Пълното съдържание на Закона за сделките с валутни ценности и за валутен контрол ("Държавен вестник", бр. 51 от 1.07.1966 г.) можете да откриете в правноинформационната система "Архив на Държавен вестник".

"За нуждите на строителството и за други неземеделски цели се използва по правило необработваеми или слабопродуктивни земи." Това гласи Закона за опазване на обработваемата земя, обнародван с Указ 432 ("Държавен вестник", бр. 47 от 16.06.1967 г.)

Сключването на религиозен брак не е признато от българското законодателство през 70-те години. С Указ 225 се обнародва Семеен кодекс ("Държавен вестник", бр. 23 от 22.03.1968 г.), според който: "Религиозният обряд се допуска само след сключването на граждански брак. Този брак няма правно действие."

Абонирайте се за "Архив на Държавен вестник", за да ползвате текстовете на нормативни актове с историческа стойност. За повече информация: тел. 02 903 0000.

 

 

 

 

Архив Държавен вестник

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките